Arbitrage informatie systeem

AIS is een 360-graden feedbacksysteem waarmee wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid van en over de bondsscheidsrechters. Bekijk hier het introductiefilmpje. 

Wat is AIS en wat kunnen wij er mee?

Tevredenheidsmeting scheidsrechters
Na afloop van elke wedstrijd ontvangen de scheidsrechters een verzoek om hun tevredenheid te uiten. De meting van de tevredenheid vindt plaats door middel van het invullen van 4 stellingen. De scheidsrechter (of het koppel) ontvangt direct na de wedstrijd een e-mail met daarin een link naar AIS. Daarin kan men 4 metingen doen:

  • tevredenheid over thuisteam
  • tevredenheid over uitteam
  • tevredenheid over de omgeving/accommodatie
  • reflectieformulier over eigen optreden

De waardering vindt plaats door het aanvinken van de mate van tevredenheid. Bij een ontevredenheid kan een tekstuele toelichting worden gegeven. Het is de bedoeling dat deze teksten te allen tijde respectvol dienen te zijn. Na een reeks van wedstrijden ontstaat een redelijk beeld van tevredenheid van de scheidsrechter(s).

Tevredenheidsmeting teams

Na afloop van elke wedstrijd ontvangen de teams een verzoek om hun tevredenheid te uiten. Alle teams in de wedstrijdsport wordt verzocht om een AIS-contactpersoon aan te stellen op de teamopgave. De meting van de tevredenheid vindt plaats door middel van het invullen van 4 stellingen. De AIS-contactpersoon ontvangt een aantal uur na afloop van de wedstrijd een e-mail met daarin een link naar AIS.

Na een reeks van wedstrijden ontstaat een redelijk beeld van tevredenheid van de teams. Met deze informatie kan bekeken worden op welk niveau de scheidsrechter het best tot zijn recht komt. Voor de duidelijkheid: er zullen nooit op een enkele wedstrijd conclusies worden getrokken!

Wat kan het NHV met de analyses van AIS?

  • Scheidsrechters, die er op positieve wijze uitspringen, kansen bieden om op een hoger niveau in te delen.
  • Scheidsrechters, die wat meer moeite hebben met een niveau, begeleiden en iets anders in delen.
  • Kijken wat wij moeten en kunnen met teams die altijd ontevreden zijn met de arbitrage.
  • En natuurlijk is het belangrijk dat scheidsrechters te allen tijde welkom zijn en zich veilig voelen. 

Hoe werkt AIS?

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd contact opnemen met official@handbal.nl