Commissies

Binnen het NHV zijn enkele groepen vrijwilligers actief, die op bepaalde terreinen ondersteuning bieden:

Commissies worden ingesteld door de Bondsvergadering en hieraan verantwoording verschuldigd. Ze zijn permanent en hebben als taak om de Bondsvergadering te adviseren:

Financiële commissie

Tuchtcolleges

Licentiecommissie