Leveringsplicht

Overzicht scheidsrechters 
Klik hier voor het meest recente overzicht van de scheidsrechters die zich hebben geregistreerd als NHV bondsscheidsrechter namens een vereniging en kijk in welke mate jouw vereniging voldoet aan de leveringsplicht zaal.

Klik hier voor het meest recente overzicht van de scheidsrechters die zich hebben geregistreerd als NHV bondsscheidsrechter namens een vereniging en kijk in welke mate jouw vereniging voldoet aan de leveringsplicht veld.

(Vanwege privacy overwegingen is alleen de relatiecode van de scheidsrechter weergegeven). In het overzicht wordt weergegeven hoeveel teams jouw vereniging in de wedstrijdsport heeft, hoeveel NHV bondsscheidsrechters namens jouw vereniging uitkomen en wat de eventuele te korten zijn en het daarbij horende aantal wedstrijden op verenigingsnaam.

Invulling leveringsplicht
Voor ieder team in de wedstrijdsport krijg je als vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 10 wedstrijden te fluiten. Hier kan je als vereniging op verschillende manieren invulling aan geven.
1. Het leveren van een NHV bondsscheidsrechter die zich conformeert aan het fluiten van minimaal 10 wedstrijden (één NHV bondsscheidsrechter kan maximaal tellen voor 1 leveringsplicht).
(Iedere scheidsrechter die wil tellen voor de leveringsplicht dient lid te zijn van een vereniging. Let op! Dit hoeft niet de vereniging te zijn waarvoor de scheidsrechter meetelt, maar mag ook een willekeurige andere vereniging zijn.)

2. Er worden 10 wedstrijden gedurende het seizoen op verenigingsnaam ingedeeld. Als vereniging krijg je dan de verantwoordelijkheid te zorgen dat er een voor dat niveau gekwalificeerde scheidsrechter aanwezig is. De scheidsrechters die op deze wedstrijden worden ingezet moeten van te voren geregistreerd worden als Verenigingsbondsscheidsrechter. Dit kan ingevuld worden met eigen scheidsrechters, maar ook in samenwerking met andere verenigingen bijv. binnen je cluster.

Bovenstaande geldt vanaf seizoen 18/19 ook voor de veldcompetities. Veldwedstrijden zullen los van de zaalwedstrijden worden geteld en bondsscheidsrechters dienen zich hier apart voor te registreren. Voor ieder team in de wedstrijdsport veldcompetitie krijg je als vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 7 wedstrijden te fluiten. Ook hier kan je als vereniging op bovenstaande manieren invulling aan geven.

Hier kun je zien aan welke eisen een scheidsrechter (dus ook de verenigingsbondsscheidsrechter!) moet voldoen om op de verschillende niveaus actief te mogen zijn.