Leveringsplicht scheidsrechters

Wat is de leveringsplicht?
Voor ieder team in de wedstrijdsport in de zaalcompetitie heeft de vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 10 wedstrijden in te vullen met een door hen aan te stellen scheidsrechter. Voor de veldcompetitie geldt een leveringsplicht van minimaal 7 wedstrijden per team. Wedstrijden uit de veldcompetitie worden los van de zaalwedstrijden geteld en bondsscheidsrechters dienen zich hier apart voor te registreren. Dit is o.a. verwerkt in het Masterplan Arbitrage 2020-2024.

Hoe kunnen wij invulling geven aan de leveringsplicht?
De vereniging kan op verschillende manieren invulling geven aan de leveringsplicht. Inmiddels zijn er diverse methodes om invulling te geven aan de leveringsplicht. Lees hieronder de informatie over de verschillende mogelijkheden:

  1. Het leveren van een NHV bondsscheidsrechter die zich conformeert aan het leiden van minimaal 10 wedstrijden. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
  • Een bondsscheidsrechter moet lid zijn van de vereniging om te mogen fluiten voor de leveringsplicht. Let op: Een scheidsrechter dienst (niet-spelend) bondslid te zijn van de vereniging waarvoor hij/zij meetelt voor de leveringsplicht.
  • De bondsscheidsrechter kan niet meetellen voor meer dan 10 wedstrijden. Uiteraard mag hij/zij wel meer dan 10 wedstrijden in de competitie fluiten.
  1. Er worden door een verenigingsbondsscheidsrechter voorkeurswedstrijden doorgegeven aan de medewerker arbitrage. Vanuit het NHV is er een lijst met wedstrijden beschikbaar waarop verenigingsbondsscheidsrechters zich kunnen inschrijven via dit formulier. Zij vermelden op het formulier voor welke vereniging zij de wedstrijd zullen fluiten, waarmee de wedstrijd zal meetellen voor de leveringsplicht van de desbetreffende vereniging. Het NHV zal de aanvraag beoordelen en verwerken. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
  • De mogelijkheid voor het inschrijven op wedstrijden geldt alleen voor verenigingsbondsscheidsrechters. Leden die zich als bondsscheidsrechter hebben opgegeven voor de leveringsplicht zijn uitgesloten van het doorgeven van voorkeuren, zij zullen door het bondsbureau worden ingedeeld op wedstrijden.
  • Het is niet mogelijk om wedstrijden te fluiten van de vereniging waar men lid van is. Dit geldt zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
  • De voorkeurswedstrijden kunnen tot uiterlijk zes weken voor de wedstrijddatum aangevraagd worden.
  1. Wanneer er vanuit de scheidsrechters van de vereniging geen of onvoldoende voorkeurswedstrijden worden doorgegeven, zal het NHV wedstrijden op verenigingsnaam indelen. Het NHV zal de indeling van deze wedstrijden per mail kenbaar maken aan de verenigingen. Daarnaast is er een overzicht van de aangewezen wedstrijden terug te vinden op de website. De verenigingen hebben tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang de tijd om de aanwijzing van de scheidsrechter kenbaar te maken via dit formulier.
  2. Vanaf het seizoen 2023-2024 kunnen verenigingen zelf ook een bijdrage leveren aan het Masterplan Arbitrage. Door een projectplan aan te leveren en als vereniging te investeren in arbitrage kun je een vrijstelling krijgen voor één of meerdere teams in de wedstrijdsport. In dit projectplan staat duidelijk beschreven welk initiatief de vereniging levert aan het Masterplan Arbitrage en stelt daarin duidelijke doelstellingen. Meer informatie over dit nieuwe initiatief is hier terug te vinden.

Wat is het verschil tussen een bondsscheidsrechter en een verenigingsbondsscheidsrechter?
Binnen de wedstrijdsport zijn er twee mogelijkheden om als scheidsrechter aangemeld te worden: Bondsscheidsrechter of Verenigingsbondsscheidsrechter. In onderstaand overzicht staan de verschillen.

Bondsscheidsrechter Verenigingsbondsscheidsrechter
Telt mee voor de leveringsplicht van één team. Telt niet mee voor de leveringsplicht van één team, maar per gefloten wedstrijd.
Fluit een minimum aantal wedstrijden per seizoen (zaal = 10, veld = 7) Fluit geen minimum aantal wedstrijden. 
Indeling op wedstrijden door het bondsbureau. Indeling op wedstrijden in overleg met de vereniging.
Mag geen voorkeurswedstrijden uit zoeken. Mag voorkeurswedstrijden doorgeven.
Krijgt minimaal vier weken voor het speelweekend de indeling op een wedstrijd. De publicatie van de indeling op wedstrijden is afhankelijk van de communicatie binnen de vereniging.
Kan verhinderingen doorgeven via de HandbalNL App, bijvoorbeeld vanwege wedstrijden als speler/coach, werkzaamheden, studie e.d. Kan verhinderingen doorgeven bij de eigen vereniging. Bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam wordt er geen rekening gehouden met deze verhinderingen.
Wordt ingedeeld op het niveau wedstrijden dat passend is bij de kwaliteit en ambitie van de scheidsrechter. Wordt ingedeeld op wedstrijden op die de vereniging krijgt toegewezen. Over het algemeen zijn dit wedstrijden op het lagere niveau binnen de wedstrijdsport.
Ontvangt een NHV Scheidsrechterstenue. (na afronding van de opleiding) Ontvangt geen NHV Scheidsrechterstenue. Deze kan men wel zelf bestellen.
Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport. Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport.

Aanmelden scheidsrechters
De verschillende scheidsrechters die actief zijn binnen de vereniging dienen aangemeld te worden bij het NHV. Aanmelden kan via onderstaande formulieren.

Overzicht actieve scheidsrechters en belonen extra bondscheidsrechters
Hieronder staan de overzichten van de scheidsrechters die geregistreerd staan bij het NHV. De registratie van bondsscheidsrechters is hierbij gekoppeld aan de leveringsplicht van de vereniging.  Vanaf het seizoen 2023-2024 wil het NHV verenigingen belonen die extra bondscheidsrechters leveren.  Meer informatie over het beloningsysteem vind je hier

Vanwege privacy overwegingen wordt alleen de relatiecode van de scheidsrechter weergegeven.

Overzicht gefloten wedstrijden
Een overzicht van de wedstrijden die per vereniging zijn gefloten via voorkeurswedstrijden en/of aanwijzing op verenigingsnaam is hier terug te vinden. Dit overzicht is nu compleet voor het seizoen 2023/2024. (Peildatum 29 april 2024)

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen? Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je ons bereiken via official@handbal.nl.

Veel gestelde vragen
Kan een bondsscheidsrechter mee tellen voor de leveringsplicht van meerdere verenigingen? Nee, het is niet mogelijk om voor twee of meer verenigingen mee te tellen voor de leveringsplicht. Een scheidsrechter die voor vereniging A fluit, kan wel worden ingedeeld voor wedstrijden van vereniging B (mits niet ingedeeld door het bondsbureau). 

Kan een bondsscheidsrechter mee tellen voor meer dan 10 wedstrijden (zaal) of 7 wedstrijden (veld) ? Nee, het is niet mogelijk dat een bondsscheidsrechter meetelt voor meer wedstrijden. Een scheidsrechter mag indien hij/zij dat wenst wel meer dan het aantal wedstrijden, maar deze tellen niet mee voor een leveringsplicht. 

Mag een bondsscheidsrechter ingedeeld worden op wedstrijden op verenigingsnaam? Ja, een bondsscheidsrechter mag wedstrijden op verenigingsnaam fluiten, mits hij/zij niet door het bondsbureau is ingedeeld op een wedstrijd. Wanneer een bondsscheidsrechter invulling geeft aan de wedstrijd op verenigingsnaam, zal deze wedstrijd meetellen in het totaal aantal van wedstrijden op verenigingsnaam.

Moet een scheidsrechter lid zijn van de vereniging om te mogen fluiten? Ja, een scheidsrechter moet aangemeld zijn bij de vereniging om te mogen fluiten voor de leveringsplicht. Let op: Vanaf het seizoen 2022-2023 dient de scheidsrechter (niet-spelend) lid te zijn van de vereniging waarvoor hij/zij meetelt voor de leveringsplicht.

Aan welke eisen moet een scheidsrechter in de wedstrijdsport voldoen? Iedere NHV bondsscheidsrechter en verenigingsbondsscheidsrechter dient te beschikken over het juiste diploma. Meer informatie over de geldigheid van diploma’s vind je hier

Kan er bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam rekening gehouden worden met de speelmomenten van onze teams? Het is vanaf het seizoen 2022-2023 mogelijk voor verenigingsbondsscheidsrechters om voorkeurswedstrijden kenbaar te maken bij het NHV. Wanneer de verenigingsbondsscheidsrechters van jullie vereniging geen voorkeurswedstrijden doorgeven, zal er een aanwijzing op verenigingsnaam volgen. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met verhinderingen en wedstrijden van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de wedstrijden ligt bij de vereniging.

Wat is het niveau van de wedstrijden die verenigingsbondsscheidsrechters kunnen kiezen van de voorkeurslijst? De wedstrijden die gekozen kunnen worden van de voorkeurslijst zijn uit de 1e klasse heren + dames, de 2e klasse heren + dames en uit een aantal jeugd wedstrijdsportcompetities. Op wedstrijden uit hogere klassen worden alleen bondsscheidsrechters aangesteld.

Wij krijgen wedstrijden op verenigingsnaam ingedeeld. Hoe vaak krijgen wij een wedstrijd toebedeeld? Wanneer de vereniging geen invulling geeft aan de leveringsplicht via een bondsscheidsrechter of voorkeurswedstrijden zullen er wedstrijden op verenigingsnaam ingedeeld worden. Bij de indeling van deze wedstrijden streven wij er naar dat een vereniging per team waarvoor zij een te kort hebben verspreid over het seizoen wedstrijden krijgt toebedeeld. Wanneer de vereniging een te kort heeft bij de leveringsplicht van twee teams, kan ervan uit gegaan worden dat er wekelijks een wedstrijd op verenigingsnaam ingedeeld wordt. Bij een te kort in de leveringsplicht van meer dan twee teams zal het voorkomen dat er meer dan één wedstrijd per weekend wordt toebedeeld.

 

31