Leveringsplicht

Actieve scheidsrechters

Hieronder staan de meest recente overzichten van de scheidsrechters die geregistreerd staan bij het NHV. De registratie van de bondsscheidsrechters voor zowel zaal als veld is gekoppeld aan de leveringsplicht van de vereniging. 

 

(Vanwege privacy overwegingen is alleen de relatiecode van de scheidsrechter weergegeven)

 

Invulling leveringsplicht

Voor ieder team in de wedstrijdsport krijg je als vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 10 wedstrijden te fluiten. Hier kan je als vereniging op verschillende manieren invulling aan geven.
1. Het leveren van een NHV bondsscheidsrechter die zich conformeert aan het fluiten van minimaal 10 wedstrijden (één NHV bondsscheidsrechter kan maximaal tellen voor 1 leveringsplicht).
(Iedere scheidsrechter die wil tellen voor de leveringsplicht dient lid te zijn van een vereniging. Let op! Dit hoeft niet de vereniging te zijn waarvoor de scheidsrechter meetelt, maar mag ook een willekeurige andere vereniging zijn.)

2. Er worden 10 wedstrijden gedurende het seizoen op verenigingsnaam ingedeeld. Als vereniging krijg je dan de verantwoordelijkheid te zorgen dat er een voor dat niveau gekwalificeerde scheidsrechter aanwezig is. De scheidsrechters die op deze wedstrijden worden ingezet moeten van te voren geregistreerd worden als Verenigingsbondsscheidsrechter. Dit kan ingevuld worden met eigen scheidsrechters, maar ook in samenwerking met andere verenigingen bijv. binnen je cluster.

Bovenstaande geldt vanaf seizoen 18/19 ook voor de veldcompetities. Veldwedstrijden zullen los van de zaalwedstrijden worden geteld en bondsscheidsrechters dienen zich hier apart voor te registreren. Voor ieder team in de wedstrijdsport veldcompetitie krijg je als vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 7 wedstrijden te fluiten. Ook hier kan je als vereniging op bovenstaande manieren invulling aan geven.

 

Scheidsrechters in de wedstrijdsport

Binnen de wedstrijdsport zijn er twee mogelijkheden om als scheidsrechter aangemeld te worden: Bondsscheidsrechter of Verenigingsbondsscheidsrechter. Maar wat zijn nou de verschillen?

Bondsscheidsrechter

Verenigingsbondsscheidsrechter

Telt mee voor de leveringsplicht van een vereniging naar keuze.

Telt niet mee voor de leveringsplicht van een vereniging.

Fluit een minimum aantal wedstrijden per seizoen. In de zaal is het minimum 10 wedstrijden, bij veld 7 wedstrijden.

Fluit geen minimum aantal wedstrijden. Het aantal wordt in overleg met de vereniging bepaald.

Wordt op wedstrijden aangewezen door het bondsbureau.

In geval van nood kan deze scheidsrechter ook wedstrijden op verenigingsnaam fluiten, mits niet aangesteld door het bondsbureau.

Wordt ingedeeld door de vereniging op wedstrijden die door het bondsbureau op verenigingsnaam worden aangewezen.

De indeling op wedstrijden wordt minimaal vier weken voor het speelweekend gepubliceerd.

De publicatie van de indeling op wedstrijden is afhankelijk van de communicatie binnen de vereniging.

Kan verhinderingen doorgeven via de HandbalNL App, bijvoorbeeld vanwege wedstrijden als speler/coach, werkzaamheden, studie e.d.

Kan verhinderingen doorgeven bij de eigen vereniging. Bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam wordt er geen rekening gehouden met deze verhinderingen.

Wordt ingedeeld op het niveau wedstrijden dat passend is bij de kwaliteit en ambitie van de scheidsrechter.

Wordt ingedeeld op wedstrijden op die de vereniging krijgt toegewezen. Over het algemeen zijn dit wedstrijden op het lagere niveau binnen de wedstrijdsport.

Ontvangt een NHV Scheidsrechterstenue. (na afronding van de opleiding)

Ontvangt geen NHV Scheidsrechterstenue. Deze kan men wel zelf bestellen.

Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport.

Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport.

Hier kun je zien aan welke eisen een scheidsrechter (dus ook de verenigingsbondsscheidsrechter!) moet voldoen om op de verschillende niveaus actief te mogen zijn.

 

Veel gestelde vragen

Kan een scheidsrechter mee tellen voor meerdere verenigingen? Nee, het is niet mogelijk om voor 2 of meer verenigingen mee te tellen voor de leveringsplicht. Een scheidsrechter die voor vereniging A fluit, kan wel wedstrijden voor vereniging B fluiten die op verenigingsnaam worden ingedeeld.

Kan een scheidsrechter mee tellen voor meer dan 10 wedstrijden (zaal) of 7 wedstrijden (veld)? Nee, het is niet mogelijk dat een scheidsrechter mee telt voor meer dan het maximaal aantal wedstrijden. Een scheidsrechter mag indien hij/zij dat wenst wel meer dan het minimaal aantal wedstrijden fluiten, deze kunnen echter niet meetellen voor een leveringsplicht.

Moet een scheidsrechter lid zijn van de vereniging om te mogen fluiten? Ja, een scheidsrechter moet aangemeld zijn bij een vereniging om te mogen fluiten voor de leveringsplicht. Let op: Dit hoeft niet de vereniging te zijn waarvoor de scheidsrechter meetelt, maar mag ook een willekeurige andere vereniging zijn.

Aan welke eisen moet een scheidsrechter in de wedstrijdsport voldoen? Iedere NHV bondsscheidsrechter en verenigingsbondsscheidsrechter dient te beschikken over het juiste diploma. Meer informatie over de geldigheid van diploma’s vind je hier

Kan er bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam rekening gehouden worden met de speelmomenten van onze teams? Nee, het is bij de aanwijzing op verenigingsnaam niet mogelijk om met verhinderingen en wedstrijden van de vereniging rekening te houden. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de wedstrijden ligt bij de vereniging. Wanneer een scheidsrechter zich aanmeldt als Bondsscheidsrechter kunnen wij wél rekening houden met verhinderingen en eigen wedstrijden.