Leveringsplicht

Actieve scheidsrechters

Hieronder staan de meest recente overzichten van de scheidsrechters die geregistreerd staan bij het NHV. De registratie van de bondsscheidsrechters voor zowel zaal als veld is gekoppeld aan de leveringsplicht van de vereniging. 

De overzichten van het seizoen 2022-2023 worden begin juli gepubliceerd.

(Vanwege privacy overwegingen is alleen de relatiecode van de scheidsrechter weergegeven)

 

Invulling leveringsplicht zaalcompetitie

Voor ieder team in de wedstrijdsport in de zaalcompetitie heeft de vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 10 wedstrijden in te vullen met een door hen aan te stellen scheidsrechter. Vanaf het seizoen 2022-2023 is er een extra methode om invulling te geven aan de leveringsplicht. Lees hieronder de informatie over de verschillende mogelijkheden:

  1. Het leveren van een NHV bondsscheidsrechter die zich conformeert aan het leiden van minimaal 10 wedstrijden. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
  • Een bondsscheidsrechter moet lid zijn van de vereniging om te mogen fluiten voor de leveringsplicht. Let op: Vanaf het seizoen 2022-2023 dient de scheidsrechter (niet-spelend) bondslid te zijn van de vereniging waarvoor hij/zij meetelt voor de leveringsplicht.
  • De bondsscheidsrechter kan niet meetellen voor meer dan 10 wedstrijden. Uiteraard mag hij/zij wel meer dan 10 wedstrijden in de competitie fluiten.
  1. Er worden door een verenigingsbondsscheidsrechter voorkeurswedstrijden doorgegeven aan de medewerker arbitrage. Vanuit het NHV is er een lijst met wedstrijden beschikbaar waarop verenigingsbondsscheidsrechters zich kunnen inschrijven via dit formulier. Zij vermelden op het formulier voor welke vereniging zij de wedstrijd zullen fluiten, waarmee de wedstrijd zal meetellen voor de leveringsplicht van de desbetreffende vereniging. Het NHV zal de aanvraag beoordelen en verwerken. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing:
  • De mogelijkheid voor het inschrijven op wedstrijden geldt alleen voor verenigingsbondsscheidsrechters. Leden die zich als bondsscheidsrechter hebben opgegeven voor de leveringsplicht zijn uitgesloten van het doorgeven van voorkeuren, zij zullen op de reguliere wijze door het NHV worden aangewezen.
  • Het is niet mogelijk om wedstrijden te fluiten van de vereniging waar men lid van is.
  • De voorkeurswedstrijden kunnen tot uiterlijk zes weken voor de wedstrijddatum aangevraagd worden.
  • Het NHV gaat ervan uit dat de vereniging per leveringsplicht één keer per twee weken een wedstrijd moet fluiten.
  1. Wanneer er vanuit de scheidsrechters van de vereniging geen of onvoldoende voorkeurswedstrijden worden doorgegeven, zal het NHV wedstrijden op verenigingsnaam indelen. Bij de indeling gaan wij ervan uit dat een vereniging per leveringsplicht één keer per twee weken een wedstrijd moet fluiten. Het NHV zal de indeling van deze wedstrijden per mail kenbaar maken aan de verenigingen. Daarnaast is er een overzicht van de aangewezen wedstrijden terug te vinden op de website. De verenigingen hebben tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang de tijd om de aanwijzing van de scheidsrechter kenbaar te maken via dit formulier.

Invulling leveringsplicht veldcompetitie

Wedstrijden uit de veldcompetitie worden los van de zaalwedstrijden geteld en bondsscheidsrechters dienen zich hier apart voor te registreren. Voor ieder team in de wedstrijdsport veldcompetitie heb je als vereniging de verantwoordelijkheid om minimaal 7 wedstrijden te fluiten. Ook hier kan je als vereniging op bovenstaande manieren invulling aan geven.

 

Veel gestelde vragen

Kan een scheidsrechter mee tellen voor meerdere verenigingen? Nee, het is niet mogelijk om voor twee of meer verenigingen mee te tellen voor de leveringsplicht. Een scheidsrechter die voor vereniging A fluit, kan wel wedstrijden voor vereniging B fluiten die op verenigingsnaam worden ingedeeld. Let op: een bondsscheidsrechter kan geen voorkeurswedstrijden op verenigingsnaam doorgeven.

Kan een scheidsrechter mee tellen voor meer dan 10 wedstrijden (zaal) of 7 wedstrijden (veld)? Nee, het is niet mogelijk dat een bondsscheidsrechter mee telt voor meer dan het maximaal aantal wedstrijden. Een scheidsrechter mag indien hij/zij dat wenst wel meer dan het minimaal aantal wedstrijden fluiten, deze zullen echter niet meetellen voor een leveringsplicht. Wanneer een bondsscheidsrechter invulling geeft aan een wedstrijd die op verenigingsnaam is ingedeeld, zal deze meetellen in het totaal aan wedstrijden op verenigingsnaam.

Moet een scheidsrechter lid zijn van de vereniging om te mogen fluiten? Ja, een scheidsrechter moet aangemeld zijn bij een vereniging om te mogen fluiten voor de leveringsplicht. Let op: Vanaf het seizoen 2022-2023 dient de scheidsrechter (niet-spelend) lid te zijn van de vereniging waarvoor hij/zij meetelt voor de leveringsplicht.

Aan welke eisen moet een scheidsrechter in de wedstrijdsport voldoen? Iedere NHV bondsscheidsrechter en verenigingsbondsscheidsrechter dient te beschikken over het juiste diploma. Meer informatie over de geldigheid van diploma’s vind je hier

Kan er bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam rekening gehouden worden met de speelmomenten van onze teams? Het is vanaf het seizoen 2022-2023 mogelijk voor verenigingsbondsscheidsrechters om voorkeurswedstrijden kenbaar te maken bij het NHV. Wanneer de verenigingsbondsscheidsrechters van jullie vereniging geen voorkeurswedstrijden doorgeven, zal er een aanwijzing op verenigingsnaam volgen. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met verhinderingen en wedstrijden van de vereniging. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de wedstrijden ligt bij de vereniging.

Wat is het niveau van de wedstrijden die verenigingsbondsscheidsrechters kunnen kiezen van de voorkeurslijst? De wedstrijden die gekozen kunnen worden van de voorkeurslijst zijn uit de 1e klasse heren + dames, de 2e klasse heren + dames en uit een aantal jeugd wedstrijdsportcompetities. Op wedstrijden uit hogere klassen worden alleen bondsscheidsrechters aangesteld.

Wij krijgen wedstrijden op verenigingsnaam ingedeeld. Hoe vaak krijgen wij een wedstrijd toebedeeld? Wanneer de vereniging geen invulling geeft aan de leveringsplicht via een bondsscheidsrechter of voorkeurswedstrijden zullen er wedstrijden op verenigingsnaam ingedeeld worden. Bij de indeling van deze wedstrijden streven wij er naar dat een vereniging per team waarvoor zij een te kort hebben verspreid over het seizoen wedstrijden krijgt toebedeeld. Wanneer de vereniging een te kort heeft bij de leveringsplicht van twee teams, kan ervan uit gegaan worden dat er wekelijks een wedstrijd op verenigingsnaam ingedeeld wordt. Bij een te kort in de leveringsplicht van meer dan twee teams zal het voorkomen dat er meer dan één wedstrijd per weekend wordt toebedeeld.

 

Scheidsrechters in de wedstrijdsport

Binnen de wedstrijdsport zijn er twee mogelijkheden om als scheidsrechter aangemeld te worden: Bondsscheidsrechter of Verenigingsbondsscheidsrechter. Maar wat zijn nou de verschillen?

Bondsscheidsrechter

Verenigingsbondsscheidsrechter

Telt mee voor de leveringsplicht van een vereniging naar keuze.

Telt niet mee voor de leveringsplicht van een vereniging.

Fluit een minimum aantal wedstrijden per seizoen. In de zaal is het minimum 10 wedstrijden, bij veld 7 wedstrijden.

Fluit geen minimum aantal wedstrijden. Het aantal wordt in overleg met de vereniging bepaald.

Wordt op wedstrijden aangewezen door het bondsbureau.

In geval van nood kan deze scheidsrechter ook wedstrijden op verenigingsnaam fluiten, mits niet aangesteld door het bondsbureau.

Wordt ingedeeld door de vereniging op wedstrijden die door het bondsbureau op verenigingsnaam worden aangewezen.

Heeft de mogelijkheid om voorkeurswedstrijden uit te zoeken.

De indeling op wedstrijden wordt minimaal vier weken voor het speelweekend gepubliceerd.

De publicatie van de indeling op wedstrijden is afhankelijk van de communicatie binnen de vereniging.

Kan verhinderingen doorgeven via de HandbalNL App, bijvoorbeeld vanwege wedstrijden als speler/coach, werkzaamheden, studie e.d.

Kan verhinderingen doorgeven bij de eigen vereniging. Bij de aanwijzing van wedstrijden op verenigingsnaam wordt er geen rekening gehouden met deze verhinderingen.

Wordt ingedeeld op het niveau wedstrijden dat passend is bij de kwaliteit en ambitie van de scheidsrechter.

Wordt ingedeeld op wedstrijden op die de vereniging krijgt toegewezen. Over het algemeen zijn dit wedstrijden op het lagere niveau binnen de wedstrijdsport.

Ontvangt een NHV Scheidsrechterstenue. (na afronding van de opleiding)

Ontvangt geen NHV Scheidsrechterstenue. Deze kan men wel zelf bestellen.

Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport.

Ontvangt een wedstrijdvergoeding en reiskostenvergoeding voor wedstrijden in de wedstrijdsport.

Hier kun je zien aan welke eisen een scheidsrechter (dus ook de verenigingsbondsscheidsrechter!) moet voldoen om op de verschillende niveaus actief te mogen zijn.