Oldstars Walking Handball

Wat is walking handball?
OldStars walking handball is een samenwerking tussen het Ouderenfonds en het NHV. Het Ouderenfonds en NHV vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met OldStars walking handball en elkaar kan ontmoeten bij de vereniging om de hoek. Met OldStars walking handball bieden wij een aangepaste spelvorm aan voor handbal op latere leeftijd. De naam zegt het al, het is bedoeld voor mannen en vrouwen die niet meer zo goed kunnen of willen rennen. Door walking handball kunnen mensen dus blijven handballen en houden ze hun sociale contacten, maar hoeven ze niet te rennen. 

Voor wie is walking handball?
Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen vanaf 55 jaar die op een gezonde manier (weer) willen bewegen op het handbalveld. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen ouderen die potentieel mee kunnen doen aan dit programma. Veel ouderen willen wel sporten maar kunnen niet (meer) bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen anders en zoeken ook andere beweegvormen. Deelnemers aan OldStars walking handball voelen zich fitter, maar voelen zich bovenal weer bij ‘hun club’ horen. De OldStars worden vrienden en genieten net zo van de ‘derde helft’ als van het spel zelf. Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur van de vereniging. OldStars walking handball kan oud-handballers aanspreken, maar ook ouderen die nog nooit gehandbald hebben.

Hoe ziet walking handball er uit?
Er wordt gestart met een sociaal halfuurtje. Vervolgens wordt er gestart met een (verlengde) warming-up, gevolgd door beweegvormen en balspelletjes. Daarbij worden beweegvormen ingezet via het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in bewegen te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. In principe kan iedereen meedoen maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+. De training wordt verzorgd door een begeleider en/of trainer die hiervoor de OldStars opstartcursus of trainerscursus heeft gevolgd. Bekijk hier de spelregels. 

Fysiek fit

Sociaal fit

Strategisch fit 

Meer informatie over walking handball

Klik hier