Algemene competitie informatie

Aanmelden & terugtrekken teams
Gebruik onderstaande formulieren voor het aanmelden en terugtrekken van teams gedurende het seizoen:

Dispensatie jeugdspelers
Alle informatie over de dispensatie kun je hier vinden. 

Leeftijdsindeling
De actuele leeftijdsindeling vind je hier

Meespelen in een ander team
Meer informatie over het meespelen in een ander team vind je hier

Samenwerkingsovereenkomsten
Alle informatie over een samenwerkingsovereenkomst tussen verenigingen kun je hier vinden.

Tweede speelrecht
Alle informatie over het tweede speelrecht kun je hier vinden.

Verzoek verplaatsen wedstrijd
Het indienen van een verzoek voor het verplaatsen van wedstrijden kan via de wijzigingstool in Sportlink Club. Hier vind je meer informatie. 

Wijziging verenigingsnaam i.v.m. sponsoring
Een wijziging van de verenigingsnaam of een teamnaam kan hier doorgegeven worden. 

Wijziging verenigingstenue
Een wijziging van de kleur van het verenigingstenue kan hier doorgegeven worden. 

 

Inschrijving competitie

Sportlink
Klik hier voor de handleiding voor digitale teaminschrijving. Indien jullie bij het invullen tegen problemen aanlopen dan graag contact opnemen met de competitiemedewerker van je district of via competitie@handbal.nl.

Tijdsplanning inschrijvingen

     Veld Voorjaar/
Beach Handball 2024
 Zaal 2024-2025  Veld Najaar 2024
Stap 1 Nieuwsbrief inschrijvingen naar de verenigingen 18 december 2023 4 maart 2024 4 maart 2024
Stap 2 Deadline inschrijven teams voor de competitie 14 januari 2024 14 april 2024 14 april 2024
Stap 3 Publicatiedatum voorlopige poule-indeling 25 januari 2024 Week van 
13 t/m 17 mei 2024
Week van
3 t/m 7 juni 2024
Stap 4 Deadline reacties vereniging naar NHV op voorlopige poule-indeling 31 januari 2024 26 mei 2024 16 juni 2024
Stap 5 Publicatiedatum definitieve poule-indeling Week van 
5 t/m 11 februari 2024
Week van
3 t/m 7 juni 2024
Week van
24 t/m 30 juni 2024
Stap 6 Conceptprogramma beschikbaar in Sportlink (zalen/velden kunnen worden ingehuurd en wedstrijden op de juiste tijd geplaatst) 26 februari 2024 Week van
17 t/m 21 juni 2024
Week van
1 t/m 5 juli 2024
stap 7 Deadline verenigingen voor het plannen van de eigen thuiswedstrijden 1 maand voorafgaand aan start betreffende competitie 1 ½ maand voorafgaand aan start betreffende competitie 1 maand voorafgaand aan start betreffende competitie
Stap 8 Publicatie definitieve competitieprogramma 4 weken voorafgaand aan start betreffende competitie 6 weken voorafgaand aan start betreffende competitie 4 weken voorafgaand aan start betreffende competitie


Highlights digitaal inschrijven:

  • De lijst met teams in de module teaminschrijvingen van Sportlink Club bestaat uit de teams die in het huidige seizoen actief zijn. Er kan ingeschreven worden voor de laagste klassen wedstrijdsport en alle poules breedtesport, teams kunnen toegevoegd en verwijderd worden. LET OP: er zijn aparte bladen in sportlink Club voor veld, zaal en beach. De veldcompetitie zal wederom gesplitst worden in een najaars- en voorjaarscompetitie veld.
  • Voor teams die in het huidige seizoen uitkomen in de wedstrijdsport geldt geen vrije inschrijving. Deze worden automatisch ingedeeld voor volgend seizoen. Dit gaat op basis van de promotie- en degradatieregeling, welke nog niet verwerkt is in de lijst. Competitiezaken voert deze regeling door aan het einde van alle competities. We gaan er van uit dat deze wedstrijdteams ook volgend seizoen weer deelnemen, mocht dit niet het geval zijn dan moet dit apart vermeld worden bij de teamopmerkingen en het digitale wensen formulier! (wedstrijdteams kunnen niet zelf verwijderd worden).
  • Vermeld bij alle teams (zowel jeugd als senioren) de speelsterkte, dit kan worden aangegeven d.m.v. niveaus. Selecteer bij ieder team het verwachte niveau 1 t/m 5 (dit hoeft dan dus niet meer apart bij opmerkingen vermeld te worden). Vermeld ook of het een jongens, meisjes of gemengd team is (D/E/F-jeugd competitie).  

Wensen en opmerkingen 

Specifieke wensen en opmerkingen met betrekking tot de nieuwe competitie kunnen doorgegeven worden via dit formulier


Zaalhandbal: wedstrijd- of breedtesport
Het is een vrije keuze om in te schrijven voor de wedstrijd- of breedtesport, dit is niet afhankelijk van de resultaten van het lopende seizoen. Een keuze voor wedstrijdsport voor een nieuw team betekent bij de senioren dat het team in de 2e klasse wordt ingedeeld (indien voldoende ruimte). Een keuze voor wedstrijdsport bij de A-jeugd tot en met de C-jeugd betekent dat het team voor de zaalcompetitie wordt ingedeeld in de Jeugddivisie / Topklasse. De indeling van de landelijke A jeugddivisie gaat via een promotie- degradatieregeling, vrije inschrijving en indien nodig worden er promotiewedstrijden gespeeld.

De landelijke A jeugddivisie dames en heren zal volgens hetzelfde model verlopen als afgelopen seizoen. Bij meer inschrijvingen dan 14 zal er conform promotie-degradatieregeling gehandeld worden en zullen er indien nodig rangordewedstrijden gespeeld gaan worden. Voorwaarden voor het spelen in de landelijke jeugddivisie:

  • Verplicht met hars spelen
  • Er worden geen dispensatiespelers in de landelijke A jeugddivisie geaccepteerd.
  • Voor deze categorie wordt er geen NK zaal meer gespeeld. De kampioen is Nederlands Kampioen


Veldhandbal: wedstrijd- of breedtesport
Op het veld wordt er in de jeugdcategorieën t/m A jeugd alleen maar gespeeld in de breedtesport. Dit betekent o.a. dat het verplaatsen van wedstrijden in het kader van voorbereidingen makkelijk wordt. Voor de seniorencategorie blijft het vooralsnog wel mogelijk in te schrijven voor de wedstrijdsport.

In verband met de opzet van de Beach Handball Competitie (BHC) wordt er in alle regio’s overgegaan tot het maken van een najaars- en voorjaarscompetitie veldhandbal. Dit betekent dat er apart ingeschreven kan worden voor beide competities en dat de competitie in het voorjaar mede afhankelijk is van de definitieve inschrijvingen BHC. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie Veld en de BHC zal medio januari digitaal plaatsvinden.

Midweekhandbal
Spelers/ speelsters in de midweek-competitie mogen onbeperkt onderling uitwisselen en bij een tekort aan spelers/speelsters in de midweekteams mag er ook gebruik gemaakt worden van senioren uit het laagste team van de reguliere breedtesport competitie. Het is niet de bedoeling dat er jeugdspelers invallen in de midweekcompetitie (minimum leeftijd 18 jaar).
Bij de indeling van de teams in de midweekcompetitie wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met de verschillen in speelsterkte en leeftijd. Wij verzoeken jullie daarom de speelsterkte goed aan te geven en of het team jonger of ouder dan 35 jaar is. 

Terugtrekken teams 
Ieder jaar worden wij lastminute geconfronteerd met terugtrekkingen van teams. Hier worden andere verenigingen en teams ernstig mee gedupeerd. Wij verzoeken verenigingen teams aan te melden op basis van realiteit en niet op basis van verwachtingen. Het terugtrekken van teams uit de zaalcompetitie kan t/m 31 mei 2024 zonder kosten. Na 31 mei 2024 brengen wij de teambijdrage in rekening. Voor het terugtrekken van teams uit de veldcompetitie na 31 mei 2024 brengen wij een boete in rekening van € 100,– voor seniorenteams en € 75,– voor jeugdteams.

Inplannen wedstrijden

Aanvangstijden wedstrijden 
Breedtesport (poule):
Op zaterdag- en zondagmorgen mogen de wedstrijden vanaf 09:00 uur gepland worden. Voor de zaterdagavond dienen de aanvangstijden van de senioren/A/B-wedstrijden in principe te liggen tussen 19:00 en 21:00 uur.

Wedstrijdsport (divisie/klasse):
Op zaterdagavond dienen de aanvangstijden van de senioren/A/B-wedstrijden in principe te liggen tussen 19:00 en 21:00 uur. De aanvangstijden van de wedstrijden in de wedstrijdsport op zondag dienen in principe te liggen tussen 11:00 en 16:00 uur.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier