Verzoek verplaatsen wedstrijd

  • Te verplaatsen wedstrijd:
  • Verplaatsen naar:
  • :
  • Als een Sporthal meer dan 1 veld c.q hal heeft en de wedstrijd wordt verplaatst naar een andere veld c.q. hal dan dient u dit aan te geven d..m.v. een cijfer b.v. 2
  • Gegevens tegenstander verzoekende vereniging Door de onderstaande gegevens in te vullen krijgt de tegenstander een bevestiging van het verzoek. Let op: het verzoek wordt alleen in behandeling genomen als er overleg is geweest met de tegenstander. Behalve als het een wijziging van accommodatie betreft en de aanvangstijden gelijk blijven t.o.v. de oude accommodatie.