Formulier verplaatsen competitiewedstrijd

 

Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst via de wijzigingstool in Sportlink Club*. Wel gelden hiervoor een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het Wedstrijdreglement NHV op pagina 25 (bijlage 2), klik hier.

*Wanneer het niet lukt om het verzoek in te dienen via Sportlink Club, gebruik dan onderstaand formulier.

Competitie: Verzoek verplaatsen wedstrijd

  • Te verplaatsen wedstrijd:
  • :
  • Verplaatsen naar:
  • :
  • Als een Sporthal meer dan 1 veld c.q hal heeft en de wedstrijd wordt verplaatst naar een andere veld c.q. hal dan dient u dit aan te geven d..m.v. een cijfer b.v. 2
  • Gegevens tegenstander verzoekende vereniging Door de onderstaande gegevens in te vullen krijgt de tegenstander een bevestiging van het verzoek. Let op: het verzoek wordt alleen in behandeling genomen als er overleg is geweest met de tegenstander. Behalve als het een wijziging van accommodatie betreft en de aanvangstijden gelijk blijven t.o.v. de oude accommodatie.