Veilig Sportklimaat

Campagne 4 V’s
Om sociale veiligheid in de sport te waarborgen, is het essentieel om te beginnen bij de basis, die alle sportclubs zouden moeten naleven. Op deze manier elimineren we onnodige risico’s en creëren we belangrijke randvoorwaarden voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Vanaf januari lanceren we in samenwerking met NOC*NSF een sportbrede campagne: De 4 v’s voor veiligheid. 

De 4 v’s zijn: 

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers 
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Wil jij met jouw vereniging aan de slag met deze campagne en het creëren van een veilige sportomgeving?
Ga aan de slag met sociale veiligheid bij jouw vereniging.

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van het NHV. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om een veilig sportklimaat te creëren. 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier