PESTEN OP DE VERENIGING EN ONLINE

De laatste jaren krijgen we regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de vereniging en/of het handbalteam. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden. Om sportverenigingen handvatten te geven is er een ‘pestprotocol’ ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelden de KNHB en Mijn Kind de online toolkit ‘Sportief met Sociale Media’.

Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Het protocol helpt het onderwerp bespreekbaar maken en geeft invulling aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een Veilig Sportklimaat, is het, om resultaat te bereiken, belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid: Hoe krijgt het beleid binnen de vereniging gestalte, wie is verantwoordelijk, wie is het aanspreekpunt? 

Toolkit Sportief met Social Media

Steeds vaker betreft dit issues via social media. Zeker voor jeugdleden zijn de grenzen van sportief mediagebruik niet altijd duidelijk. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online hebben daarom de toolkit Sportief met Sociale Media ontwikkeld. De toolkit biedt onder meer een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de club’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies. 

Downloads
Onderstaande losse documenten zijn gebundeld in de toolkit Sportief met Sociale Media:

Sportief met sociale media ‘Houd het sportief’
Sportief met sociale media ‘Wat mag wel en niet’
Sportief met sociale media ‘Digitaal pesten’
Sportief met sociale media ‘Feiten en cijfers 6-10 jaar’
Sportief met sociale media ‘Feiten en cijfers 11-17 jaar’
Sportief met sociale media ‘Bestuur en beleid’
Sportief met sociale media ‘Gedragsregels voor trainers & coaches’
Sportief met sociale media ‘Stappenplan sportief met media’
Sportief met sociale media ‘Vragen & antwoorden’