Vertrouwenscontactpersoon


Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonenwaar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen. 

“De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen”

Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Stel een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen. Voor een vertrouwenscontactpersoon is een functieprofiel opgesteld. Een training is essentieel.

Klik hier voor meer informatie over het aannamebeleid van nieuwe trainers/begeleiders.
Klik hier voor meer informatie over de gedragscode van wedstrijdofficials.
Klik hier voor meer informatie over de gedragsregels voor trainers/coaches/begeleiders.

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon van het NHV? Neem dan contact op met