Aangifte bij Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak

Aangifte
Iedereen die lid is van het NHV (of ouder/vertegenwoordiger is van een kind jonger dan zestien jaar dat lid is van het NHV) en iets heeft meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag kan hiervan aangifte doen bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Dit kan door te mailen naar vcp@handbal.nl of te bellen naar een van onze vertrouwenscontactpersonen. 

Een zaak 
Nadat er aangifte is gedaan neemt de Tuchtcommissie de zaak in behandeling. De commissie zal in een vooronderzoek zoveel mogelijk informatie verzamelen van het slachtoffer, de verdachte en eventueel van getuigen. Vervolgens zal de commissie de zaak mondeling behandelen.

De Tuchtcommissie 
De Tuchtcommissie bestaat uit ten minste drie leden. De voorzitter van de commissie is meester in de rechten (mr. en bewaakt het tuchtrechtelijke proces). De andere twee commissieleden zijn geselecteerd op basis van hun achtergrond. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen en dat de waarheid boven tafel komt.

Uitspraak
De Tuchtcommissie doet uiterlijk vier weken nadat de mondelinge behandeling is gesloten uitspraak.

Straf
De Tuchtcommissie kan alleen wat betekenen voor het slachtoffer als degene tegen wie aangifte wordt gedaan ten tijde van de overtreding lid was van het NHV. Als een persoon door de Tuchtcommissie wordt veroordeeld kan het zo zijn dat hij/zij zich niet meer op of om het handbalveld mag begeven. Eveneens kan de persoon op een ‘zwarte lijst’ van NOC*NSF gezet worden en zodoende wordt hij/zij ook rond andere sportvelden geweerd. Vanuit het NHV verzorgen de vertrouwenscontactpersonen de eerste opvang. Bij hen kunnen mensen, volledig in vertrouwen, hun verhaal doen en mogelijke vervolgstappen bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de vertrouwenscontactpersonen de expertise van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in. Hier zitten professionals met specialistische kennis op het gebied van begeleiding rond grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen de melder verder adviseren en ondersteunen en samen het vervolgtraject bepalen.

Vertrouwenscontactpersonen Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten.

 

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen