Via onderstaand formulier kan de Proeve van Bekwaamheid voor de Jonge Scheidsrechters Opleiding aangevraagd worden.