Afmelden voor een wedstrijd 

Ben je als scheidsrechter ingedeeld, maar ben je toch verhinderd?

Indien je bent ingedeeld op een wedstrijd wordt er vanuit gegaan dat de wedstrijd onder jouw leiding wordt gespeeld. Mocht je alsnog niet kunnen, dan dien je je met een aanvaardbare reden bij het bondsbureau voor de wedstrijd af te melden. Afmelden kan tot uiterlijk zeven dagen na aanwijzing via official@handbal.nl.

Mocht je in uitzonderlijke gevallen onverhoopt niet kunnen fluiten na dinsdag 18:00 uur voorafgaand aan het speelweekend, neem dan contact op met je regionale contactpersoon.

Gegevens regionale contactpersonen

 

Afzeggen op basis van de volgende motivatie is niet mogelijk:

  1. Wanneer je een aanwijzing krijgt voor een wedstrijd welke niet direct tot jouw categorie behoort.
  2. Wanneer je rond dezelfde tijd een wedstrijd fluit die toegewezen is op verenigingsnaam
  3. Wanneer je rond dezelfde tijd een wedstrijd fluit in de breedtesport.

Indien het bondsbureau en/of de regionale scheidsrechters contactpersoon over duidelijke aanwijzingen beschikt dat een NHV bondsscheidsrechter (herhaald) afzegt om onduidelijke of onaanvaardbare/niet weerlegbare redenen, dan kan het bondsbureau de volgende maatregelen nemen in onderstaande volgorde:

  • Er wordt een brief aan de scheidsrechter verzonden, met reden van ongenoegen, waarin wordt gewezen op de consequenties. Zo nodig wordt de scheidsrechter uitgenodigd voor een gesprek met de regionale scheidsrechters contactpersoon.
  • Het niet laten promoveren van de scheidsrechter, indien hier mogelijk sprake van zou zijn.
  • Het laten degraderen van de scheidsrechter.
  • Het voorstellen om over te gaan tot het afvoeren van de scheidsrechter.