Beleid

Beleid ten opzichte van grensoverschrijdend gedrag
Voor verenigingen is er de toolkit ‘Beleid Grensoverschrijdend gedrag’, die richtlijnen geeft om preventief beleid op te zetten. Naast het voeren van beleid is het als vereniging erg belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken onder sporters, ouders en kader. Op deze manier doet een vereniging zoveel mogelijk om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In het geval dat er zich toch een incident voordoet, kan een verenging makkelijker en sneller zelf stappen ondernemen, met zo min mogelijk schade voor het slachtoffer.

Toolkit beleid grensoverschrijdend gedrag
Op de site van het NOC*NSF kunt u met navolgende link https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag, gevolgd door toolkit, de richtlijnen voor preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag bekijken.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Hoewel het moeilijk is om 100 procent te voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, is het aanvragen van een VOG ook een maatregel die verenigingen kunnen nemen om ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of begeleiden van een team. Verenigingen kunnen VOG’s aanvragen van hun vrijwilligers. Op basis van een subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie worden de kosten voor het aanvragen van een VOG volledig vergoed.

Verklaring Omtrent Gedrag
Lees hier meer over de VOG in de sport en de subsidiemaatregel. Daarnaast is er een voorbeeldbrief opgesteld die gestuurd kan worden naar de vrijwilligers van de vereniging. 

Vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging
Een andere preventieve maatregel is het aanstellen van een gecertificeerde vertrouwenscontactpersoon of het vormen van een commissie die zich bezighoudt met een veilig sportklimaat binnen jouw vereniging. Maak deze kartrekker om een veilig sportklimaat ingebed te krijgen. Een van de taken kan zijn om kartrekker te zijn bij het invoeren van een VOG, maar niet voordat je goed hebt nagedacht over hoe je leden bewust maakt van het belang van veilig sportklimaat. VOG invoeren om schone schijn te maken heeft geen zin en kan op den duur tegen je gaan werken. De zichtbare overtuiging moet er zijn.

In 5 stappen naar een veilige sportcultuur! 
Klik hier voor het stappenplan. 

Volg de Oranjeheren

Volg ons opweg naar het Europees Kampioenschap 2020!

Klik hier om ons te volgen