Bijscholingen


Het NHV probeert elk seizoen 4 bijeenkomsten te plannen waar je licentiepunten mee kunt verdienen. Daarnaast willen we vanaf heden ervoor zorgen dat de bekendmaking op deze plek plaatsvind en ruim van te voren. Kijk in het schema hoeveel punten de bijscholing die je gaat volgen waard is. Er zijn enkele organisatie waar wij standaard licentiepunten aangeven die kun je vinden onder de pictogrammen onderaan de pagina. Weet je niet zeker of de bijscholing die gaat volgen punten oplevert, neem dan contact met ons op. 

Sportopleidingen

Via de pagina van sportopleidingen vind je een aantal bijscholingen. Deze bijscholingen zijn 1 licentiepunt waard. Ga naar Sportopleidingen.nl  om je aan te melden voor deze bijscholingen:

* 4 inzichten van trainerschap
* Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag
* Trainen en coachen van jongeren met autisme
* Sporters met een auditieve / communicatieve beperking
* Sporters met gedragsproblematiek
* Sporters met een verstandelijke beperking
* De kansen van 50+ sport
* Sporters met een visuele beperking

NLCoach
Alle bijscholingen bij NLcoach leveren punten op. Ga naar https://www.nlcoach.nl/events/ om te kijken welke bijscholingen er worden georganiseerd en waarvoor jij je kunt aanmelden. De verschillende onderwerpen zijn verschillende licentiepunten waard, kijk voor de verdeling van licentiepunten in het schema hiernaast. 

Overige bijscholingen

ASM-instructeursopleiding Advanced
Na de zomervakantie starten vanuit ASM weer diverse opleidingen door het land. Hieronder een overzicht van alle opleidingen en opleidingslocaties die plaatsvinden dit najaar.
Start opleidingen ASM-instructeursopleiding Advanced najaar 2023:

  • 05-09-2023 Groningen
  • 06-09-2023 Rotterdam
  • 04-10-2023 Enschede
  • 09-10-2023 Amsterdam
  • 24-10-2023 Zeist
  • 30-11-2023 Den Haag

Meer informatie en hoe je je hiervoor kunt inschrijven vind je via www.athleticskillsmodel.nl. Voor deelname en afronding van de ASM-instructeursopleiding Advances kennen wij 3 licentiepunten toe.

Wouw Performance Coaching
Wouw Performance Coaching organiseert elke laatste woensdag van de maand intervisie bijeenkomsten voor trainers en coaches (uit alle sporttakken) op de KNVB Campus. Deze avonden staat elke keer een ander thema centraal. Meer informatie omtrent de avonden en hoe je je kunt inschrijven vind je op: https://www.wouwpc.nl/intervisie-bijeenkomsten/
Deelname aan een bijeenkomst van Wouw Performance Coaching: 2 licentiepunten 

Bijscholing Athletic Skills Model
Het is mogelijk om bij de ASM Academy verschillende opleidingen te volgen om het ASM toe te passen in je training. Aan de hand van wetenschap, theorie en praktijk leer je het ASM structureel te implementeren binnen je trainingen. In de instructeursopleidingen wordt vanuit de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten geleerd zelfstandig beweegprogramma`s vanuit het ASM te ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren. Voor zowel de advanced als specialist opleiding ontvang je, na het behalen, 3 licentiepunten.  Meer informatie over deze opleidingen en over het aanmelden kan je vinden via deze link.

Bijscholingen Vlaamse Trainersschool 
Vanuit de Vlaamse Trainersschool worden er diverse bijscholingen aangeboden met verschillende onderwerpen. Deze bijscholingen zijn te vinden via deze link.
Let op: om te kijken hoeveel licentiepunten kunnen worden geregistreerd, is het van belang dat er voorafgaand aan de bijscholing contact wordt opgenomen met opleidingen.