Bijscholingen


Het NHV probeert elk seizoen 4 bijeenkomsten te plannen waar je licentiepunten mee kunt verdienen. Daarnaast willen we vanaf heden ervoor zorgen dat de bekendmaking op deze plek plaatsvind en ruim van te voren. Kijk in het schema hoeveel punten de bijscholing die je gaat volgen waard is. Er zijn enkele organisatie waar wij standaard licentiepunten aangeven die kun je vinden onder de pictogrammen onderaan de pagina. Weet je niet zeker of de bijscholing die gaat volgen punten oplevert, neem dan contact met ons op. 

De volgende bijscholingen academie voor sportkader geven 1 licentiepunt:
* Stay cool under pressure
* 4 inzichten van trainerschap
* Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag
* Trainen en coachen van jongeren met autisme
* Inzicht in trainer-sporter-interactie
* Sporters met een auditieve / communicatieve beperking
* Sporters met gedragsproblematiek
* Sporters met een verstandelijke beperking
* De kansen van 50+ sport
* Sporters met een visuele beperking

NLCoach
Kijk voor licentiepunten in het schema hiernaast. Alle bijscholingen bij NLcoach leveren punten op.

Overige bijscholingen

Wouw Performance Coaching
Wouw Performance Coaching organiseert elke laatste woensdag van de maand intervisie bijeenkomsten voor trainers en coaches (uit alle sporttakken) op de KNVB Campus. Deze avonden staat elke keer een ander thema centraal. Meer informatie omtrent de avonden en hoe je je kunt inschrijven vind je op: https://www.wouwpc.nl/intervisie-bijeenkomsten/
Deelname aan een bijeenkomst van Wouw Performance Coaching: 2 licentiepunten 

Bijscholing Athletic Skills Model
Het is mogelijk om bij de ASM Academy verschillende opleidingen te volgen om het ASM toe te passen in je training. Aan de hand van wetenschap, theorie en praktijk leer je het ASM structureel te implementeren binnen je trainingen.

In de instructeursopleidingen wordt vanuit de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten geleerd zelfstandig beweegprogramma`s vanuit het ASM te ontwerpen, te verantwoorden en uit te voeren. Voor zowel de advanced als specialist opleiding ontvang je, na het behalen, 3 licentiepunten.  Meer informatie over deze opleidingen en over het aanmelden kan je vinden via deze link.

High Performing Team
Twee fysieke bijeenkomsten (26 augustus en 6 oktober 2020), 6 webinars en 6 tussenliggende challenges die gericht zijn op groepsdynamica en teamontwikkeling in de sport.
Kosten voor deze bijeenkomsten, webinars en challenges zijn €295,- bij aanmelding voor 1 juli (na 1 juli €345,-). Meer informatie kan je vinden via deze link. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via info@marjoleintorenbeek.nl. Deelname aan High Performing Team levert 3 licentiepunten op.

EHF RINCK Convention Seminar
Vanuit Duitsland wordt een online congress georganiseerd van 16 t/m 18 Juni. Meer informatie over dit congress kan je vinden via deze link. 
Dit congress omvat onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken binnen het handbal. Aantal licentiepunten wordt bepaald a.d.h.v. de gevolgde workshops.
Aanmelden voor de seminar kan tot 21 mei via deze link.
Let op: om het licentiepunt te registreren is een bewijs van deelname verplicht.


                    NLCOACH


ACADEMIE VOOR SPORTKADER

 

Volg de Oranjeheren

Volg ons opweg naar het Europees Kampioenschap 2020!

Klik hier om ons te volgen