Uitnodiging onderzoek veiliger sportklimaat NOC-NSF

Uitnodiging onderzoek veiliger sportklimaat NOC-NSF

Beste leden,

Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan een onderzoek over ergernissen in de sport. Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil NOC*NSF samen met verschillende sportbonden de strijd aangaan om ongewenst gedrag op en om de sportvelden terug te dringen. Ook wij, doet mee met dit programma en stellen het erg op prijs als je aan dit onderzoek deelneemt.

Om het ongewenste gedrag in de sport aan te kunnen pakken, willen we eerst van de betrokkenen zelf weten wat er bij wedstrijden speelt. Hoeveel plezier heb je tijdens de wedstrijd en wat maakt een wedstrijd plezierig? Erger jij je weleens aan anderen tijdens de wedstrijd en waar erger je je dan aan? Ook willen we graag weten welke oplossingen jij hebt voor de ergernissen in de sport.

We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

Klik hier om deel te nemen.

https://www.opinie-plaza.nl/R.aspx?a=931&as=iC0Di9ZV5J