Eerste seizoen “Handbalhelden.nl” erg succesvol!

Eerste seizoen “Handbalhelden.nl” erg succesvol!

Het handbalseizoen 2017-2018 is al weer aan zijn laatste weken begonnen. We kunnen terugkijken op een prima seizoen met veel handbalplezier in de sporthallen en op de velden, mooie prestaties van onze nationale ploegen, de oprichting van enkele nieuwe handbalverenigingen en waarschijnlijk ook weer een kleine groei in het aantal handballers in Nederland!

Dit seizoen heeft het NHV een nieuw product geïntroduceerd, speciaal voor jongens tussen 11 en 14 jaar, namelijk de “Handball Bootcamps”. Dit zijn leuke handbalclinics waar zowel handballers als introducés worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Bij de Handball Bootcamps komen de eigenschappen naar voren waar handbal om bekend staat zoals snelheid, schotkracht, behendigheid, samenwerken en veel scoren.

Danny de Ruiter, manager verenigingsservice en productontwikkeling, is de grondlegger van het project “Jongens Handballen!”, waaruit de Handball Bootcamps zijn voortgekomen. In een kort interview geeft hij uitleg over onder andere de huidige successen en het vervolg van het project.

Kun je iets vertellen over de achtergrond en het doel van het project?

Historisch gezien zijn er in Nederland altijd meer meisjes en vrouwen geweest die handballen dan jongens en mannen. Best een unieke situatie, want handbal is mondiaal gezien veel meer een mannensport. Deze verdeling is de laatste decennia steeds schever geworden. Het aantal jongens dat handbalt is fors gedaald. Hierdoor zijn de niveauverschillen en reisafstanden voor jongensteams steeds groter geworden. We willen hierin een trendbreuk forceren en dat is nu al gelukt. We hebben de ledendaling van de afgelopen dertig jaar, elk jaar gemiddeld ongeveer 2%, dit seizoen omgebogen naar een ledenstijging van bijna 8%. Ons project heeft daarin een belangrijke rol gespeeld en we zijn er dan ook erg trots op.

Hoe is dit succes precies tot stand gekomen?

We hebben in het voorjaar van 2017 grondig onderzoek gedaan naar de drijfveren van jongens, de verschillen tussen jongens en meisjes, de generatieverschillen en de knelpunten die verenigingen en de jongens zelf ervaren. Dit heeft nu een vervolg gekregen in een projectgroep waar ook andere sportbonden en een jongerenexpert in zitten. Hier leren we veel van. Het is toch best vreemd dat eigenlijk alle sportbonden in hun aanbod bijna geen rekening houden met de vele fysieke, mentale en sociale verschillen tussen jongens en meisjes!? Daarna zijn we gaan experimenteren met nieuw aanbod, dat specifiek inspeelt op de behoeften en belevingswereld van jongens tussen 11 en 14 jaar. Dat aanbod willen we, samen met hen zelf, continu verbeteren. Kwaliteit en beleving worden voor consumenten in hun vrije tijd steeds belangrijker, vooral voor de jongere generaties, dus zeker ook voor jonge handballers.  

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de Handball Bootcamps?

Dit seizoen hebben we tot nu toe 42 Handball Bootcamps georganiseerd en daar komen er nu nog een paar bij. Ook in het nieuwe seizoen gaan we ze weer volop plannen, in het hele land. Er zijn in de loop van het seizoen vijf verschillende thema’s, namelijk Bootcamp, Streethandball, Skills and tricks, Dodgeball en Beach Handball. Hou www.handbalhelden.nl en onze social media dus in de gaten!

Is er veel enthousiasme voor de Handball Bootcamps onder de jongens?

Zeker. Er staan nu 743 jongens op het scorebord, waaronder ook veel introducés en externe aanmeldingen, dus jongens die (nog) niet handballen. Sommige jongens nemen aan veel verschillende Handball Bootcamps deel en zij nemen ook regelmatig introducés mee. Dat zijn de échte ambassadeurs voor handbal in Nederland. Een aantal van hen staat nu in de top-10 op het scorebord op www.handbalhelden.nl. We willen de beleving van de jongens die aan de Handball Bootcamps deelnemen naar een steeds hoger niveau tillen met aansprekende oefeningen, muziek en gadgets, zodat hun enthousiasme een soort olievlek wordt.

Komt er nog een slotevent als afsluiting van het eerste jaar Handball Bootcamps?

Op zondag 26 augustus, voorafgaand aan de wedstrijd om de Supercup voor de heren in Houten, organiseren we de grote finale; de Ultimate Strong Men Handball Bootcamp. De beste 80 jongens op het scorebord (per 1 juli) mogen daar aan deelnemen. Er zijn mooie prijzen te winnen, dus we merken al dat jongens tijdens de laatste Handball Bootcamps nog meer voor de punten gaan strijden, zodat ze naar dit slotevent toe kunnen!

Hoe ziet het project er volgend seizoen uit?

We willen de huidige aanpak de komende jaren verder doorzetten en proberen om Handbalhelden.nl nog bekender en succesvoller te maken. Het concept is inmiddels al bij best veel jongens bekend, dus velen van hen zullen zich ook komend seizoen waarschijnlijk weer voor de Handball Battles gaan aanmelden en er komt hierdoor nog meer strijd. Het is echt een aparte competitie, voor jongens individueel, die los staat van de reguliere competities met hun team. Jongens tussen 11 en 14 jaar leven tegenwoordig vooral online, bijvoorbeeld op Instagram en Snapchat. Daar moet Handbalhelden.nl nog meer een begrip gaan worden. Daarnaast moeten jongens die enthousiast zijn en nog niet handballen de weg naar de verenigingen vinden. Komend seizoen gaan we daarom vooral ook aan de slag om meer verbinding met de verenigingen te leggen en hen te ondersteunen bij het vervolgaanbod dat zij lokaal aan de jongens kunnen bieden. Dat kunnen voorbeeld-trainingen zijn, maar ook aangepaste competities voor incomplete teams.

Voor een actueel overzicht van alle Handball Bootcamps, het online scorebord en meer, kijk op www.handbalhelden.nl. Heb je vragen of ideeën? Stuur dan even een mail naar info@handbalhelden.nl.