Bezoek van Japanse delegatie aan Quintus

Bezoek van Japanse delegatie aan Quintus

Afgelopen donderdag (19 september) stond de deur van het complex van Quintus open voor internationaal bezoek. Een delegatie vanuit Japan, die Nederland bezochten op uitnodiging van NOC*NSF met oog op de Invictus Games 2020, bezochten ook Kwintsheul. Nadat zij bekomen waren van een kleine cultuurschok, want zo’n groot en mooi sportcomplex in toch een kleine dorpskern als Kwintsheul, hadden zij niet verwacht.

De delegatie was speciaal afgereisd om te horen en vooral ook te ervaren hoe in Nederland, specifiek bij Quintus, er sportmogelijkheden zijn en worden gecreëerd voor mensen met een beperking. Gelukkig was er voor de Quintus mensen een tolk aanwezig om de taalbarrière te slechten en werd er door aanwezigen aandachtig geluisterd naar het verhaal. Birgitte Eekhout en Cor van ’s Gravenmade, spelers van het rolstoelhandbalteam, vertelden over de geschiedenis van deze sport binnen de vereniging. Waar we 4 jaar geleden gestart zijn met een promotiewedstrijd met de toenmalige collega van B&W is het uitgegroeid naar een ledenbestand van meer dan 20 leden en 2 volwaardige teams die de Quintus kleuren tijdens wedstrijden en toernooien verdedigen.

Vanuit het bestuur van Quintus sprak Maurice van Lis de Japanners toe over de impact die de tak van sport heeft gehad op de vereniging en het complex. Van de uitdagingen in het vervoer naar de wedstrijden tot de toegankelijkheid van het complex en voorzieningen. Items die door de diverse betrokken besturen niet als problemen maar als kansen gezien werden. De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse stappen in gezet.

Na de presentatie waren de bezoekers toch ook wel benieuwd naar het daadwerkelijke spel. De leden van het rolstoelhandbal gaven een korte clinic over het handbalspel in de rolstoel waarna al snel de eerste bezoekers ook vroegen om een rolstoel. Het duurde dan ook niet lang of alle bezoekers zaten in een sportrolstoel en deden actief mee aan het handbalspel. Een uur lang “trainden” de Japanse delegatie mee waarna zij tot hun spijt helaas verder op tour moesten. Ze gingen echter niet weg zonder de afgevaardigden van Quintus met Japanse cadeaus te bedanken en te melden dat onze club komende maand op de nationale Japanse televisie voorbij zal komen.