Impuls gratis VOG regeling

Impuls gratis VOG regeling

In de periode 2019-2021 wordt vanuit Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) een impuls gegeven aan de gratis VOG-regeling die sinds 2015 voor de sport beschikbaar is gesteld. Er volgen informatiebijeenkomsten en clubs krijgen ondersteuning van inhoudelijke experts.

Doel impuls
Het doel van de impuls is forse toename in het aantal gebruikers van de regeling, zodat meer sportverenigingen preventief beleid hebben ter vermindering van grensoverschrijdend gedrag. Het CVSN heeft signalen van de politie ontvangen dat er mensen met veroordelingen op verenigingen actief zijn, waarmee ze grote risicio’s nemen. Daar willen we ze voor behoeden.

Gebruik VOG-regeling in sport moet omhoog
Uit een onderzoek van Maverick in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat slechts 12 procent van alle verenigingen (ook niet-sportverenigingen) gebruik maakt van de gratis VOG-regeling (Melchior, 2018). Onder een grote groep bestuurders bestaat toch nog angst of weerstand. Toch vinden wij dat het percentage gebruikers in de sport fors omhoog moet vanwege de risico’s.

Wij willen dat bestuurders een positieve sportcultuur creëren met het oog op behoud van plezierbeleving bij leden en vrijwilligers. Het laten overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) door (toekomstige) trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers, die met kwetsbare mensen werken, is een preventieve maatregel die een bestuur zou kunnen treffen. Dit kost de vereniging niets, maar ze moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet een vereniging gedragsregels hanteren en/of een vertrouwenscontactpersoon aanstellen en/of aannamebeleid formuleren. Aan twee van de drie genoemde opties moet worden voldaan. De Q&A over de VOG’s op de website is uitgebreid, deze kun je hier vinden.

Helaas is gebleken dat er inmiddels ook valse VOG’s in omloop zijn. Daar willen we bestuurders alert op maken en gelukkig weten we bij CVSN steeds beter waarop gelet moet worden bij het overleggen van de VOG’s.

Informatiebijeenkomst gratis VOG regeling
Medewerkers van sportbonden, gemeentes en verenigingsbestuurders of andere belangstellenden kunnen zich laten informeren over deze aanvraagprocedure. Wil je een informatiebijeenkomst organiseren danwel bijwonen, neem dan contact op met Astrid Cevaal, projectleider VOG, astrid.cevaal@nocnsf.nl.

Speciaal voor verenigingen: gratis inzet experts VOG-regeling
Vanaf 1 oktober 2019 kunnen verenigingen een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Bestuurders van verenigingen worden gemiddeld 15 uur bijgestaan bij het opzetten en implementeren van preventief beleid grensoverschrijdend gedrag, zodat ze voor de gratis VOG regeling in aanmerking komen. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij adequaat te handelen bij incidenten.

Wil je een expert inschakelen of heb je een vraag hierover, stuur dan een mail naar vog@nocnsf.nl.