Week van respect

Week van respect

Op 4 november start de week van respect! Dit is iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. Dus ook respect op en om het handbalveld het hele jaar door!

Als het aankomt op respect blijkt dat er binnen verschillende sportverenigingen dezelfde uitdagingen spelen. Al verschilt het waar de nadruk op ligt bij deze uitdagingen: respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de omgeving (het veld, de baan, de kleedkamer, het clubhuis), seksuele diversiteit (voornamelijk homoacceptatie) en het gedrag van ouders (het contrast tussen ouderbetrokkenheid en ‘ouderbemoeienis’). 

Respectvolle omgang en conflicten oplossen met elkaar, zijn afhankelijk van de afspraken die er gelden. Maar elkaar hierop aanspreken en corrigeren vinden we niet makkelijk. Dus heb je op een sportvereniging -net als in elke omgeving waar groepen samen komen- een duidelijke visie op gedrag en bijbehorende afspraken nodig.

Als je de visie van jouw sportvereniging en bijbehorende afspraken helder krijgt en deze duidelijk en op een leuke manier communiceert, weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Zo heb je ook een terugvalbasis in geval van onwenselijk gedrag. 

Meestal is er ooit een (huishoudelijk) reglement opgesteld, maar kan iedereen precies navertellen wat erin staat? Met deze toolkit ontwerp je stapsgewijs heldere afspraken en bouw je aan een prettig sportklimaat waar iedereen achterstaat. Met deze afspraken kun je de sporters, ouders en bezoekers op een positieve manier vertellen waar jullie club voor staat.

Bekijk hier de toolkit!