Aankondiging buitengewone ledenvergadering 14 maart 2020

Aankondiging buitengewone ledenvergadering 14 maart 2020

Beste handbalvrienden,

In de buitengewone Algemene Leden Vergadering van juni 2020 staat de opvolging van het bestuur van het Nederlands handbal Verbond op de agenda.
Statutair (artikel 9, lid 6)  zijn onze voorzitter Tjark de Lange, vicevoorzitter Klaas Toes en penningmeester Ad Tielemans aan het eind van hun zittingstermijn.

Het bondsbestuur wil graag met haar verenigingen overleggen wat de juiste wijze is om te voorzien in de invulling van deze functies binnen het NHV.
We hebben op zaterdag 14 maart 2020 een buitengewone ledenvergadering gepland om hierover van gedachte te wisselen met onze verenigingen.
De vergadering start om 13.00 uur. Je bent van harte welkom vanaf 12.30 uur in De Maaspoort van Den Bosch waar een broodjesbuffet klaar staat.

Na afloop van de vergadering starten om 15.00 uur de halve finales van de Beneleague. Je bent van harte welkom om deze wedstrijden bij te wonen.

Aanmelding kan via bestuur@handbal.nl

De personen die stemgerechtigd zijn, dienen zich opnieuw te registeren via Sportlink. Dit dient iedere keer opnieuw te gebeuren voorafgaand aan de ALV.

De onderwerpen van deze buitengewone ledenvergadering zijn:

Bestuurlijke inrichting van het NHV.

  1. In de laatste ALV van november 2019 is door het bestuur aangegeven dat ze zich oriënteert over de bestuurlijke inrichting van het NHV. Invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de ALV, het bestuur en de werkorganisatie zijn in de loop der jaren veranderd. Deze veranderende (maatschappelijke) situatie rechtvaardigt de vraag of het huidige besturingsmodel daar nog wel bij aansluit.
  2. Het huidige bestuur van het NHV bestaat uit zes bestuursleden waarvan er statutair drie aftredend zijn. Het bestuur wenst graag te overleggen met de ALV over de invulling in de komende periode.

Wij verwelkomen je  graag op 14 maart in De Maaspoort te Den Bosch (Marathonloop 1).

Graag in je aanmelding voor de buitengewone ledenvergadering vermelden of je hiervan gebruik maakt.

Nederlands Handbal Verbond
Namens het bondsbestuur,

Bernhard Bullens
secretaris