Evaluatie Arbitrage Informatie Systeem

Evaluatie Arbitrage Informatie Systeem

Sinds het seizoen 2018-2019 werkt het Nederlands Handbal Verbond samen met drie andere bonden met het Arbitrage Informatie Systeem (AIS). Na afloop van elke wedstrijd ontvangen de scheidsrechters en teams binnen de wedstrijdsport een verzoek om hun tevredenheid te uiten. Na een reeks van wedstrijden ontstaat een redelijk beeld van de tevredenheid van en over de scheidsrechter(s). Met deze informatie kan bekeken worden op welk niveau de scheidsrechter het best tot zijn recht komt.

De resultaten in 2019-2020
Het afgelopen seizoen hebben velen de evaluatie na afloop van jullie wedstrijden ingevuld. Dit resulteert in mooie aantallen in de respons. Bij scheidsrechters ligt de respons op 74%! Wij zijn erg blij met dit percentage en willen bij deze alle scheidsrechters bedanken die gebruik maken van AIS.

De helft van de teams in de wedstrijdsport doet mee met AIS en dat is, in vergelijking met andere bonden die met het AIS werken, ook hoog. Echter, wij zijn van mening dat het aantal teams aanzienlijk hoger moet zijn om nog meer informatie te verkrijgen over onze scheidsrechters.

De tevredenheid van scheidsrechters
Het afgelopen seizoen zijn de teams door de scheidsrechters beoordeeld. Wij hebben een overzicht gemaakt van de teams die het meest positief zijn beoordeeld door de scheidsrechters in de verschillende klassen. Het overzicht kun je hier vinden.

Wij vragen scheidsrechters niet alleen naar de tevredenheid over de teams, maar ook naar de tevredenheid over het ontvangst bij de vereniging, de kleedkamers bij de accommodaties en het gevoel van veiligheid. Verenigingen die meerdere keren naar voren zijn gekomen in de evaluatie vanwege een matige ontvangst of tegenvallende kleedkamers, hebben hierover inmiddels een bericht ontvangen. Samen willen wij kijken hoe wij de tevredenheid en het sportplezier voor zowel scheidsrechters als teams kunnen verbeteren.

De tevredenheid van teams
Ook de teams hebben via het Arbitrage Informatie Systeem hun tevredenheid kunnen uiten over de scheidsrechter(s) die aanwezig waren bij de wedstrijden. Scheidsrechters die er op positieve wijze uitspringen in het afgelopen seizoen zullen wij kansen bieden om op een hoger niveau te gaan fluiten. Deze scheidsrechters zullen hierover persoonlijk bericht krijgen aan het begin van het nieuwe seizoen.

Scheidsrechters die wat meer moeite hebben met een niveau zullen wij begeleiding en bijscholing gaan bieden, zodat zij met meer plezier op het veld zullen staan en wij de tevredenheid van de teams kunnen verhogen. De verbeterpunten die teams hebben gegeven aan scheidsrechters kunnen wij gebruiken om gerichte bijscholingen te organiseren voor deze specifieke onderwerpen.

Wij hebben op de verschillende niveaus van de wedstrijdsport een ranking gemaakt van de teams die het “meest positief” zijn beoordeeld door de scheidsrechters in het afgelopen seizoen. De Ranking Teams kan je hier inzien.

De toekomst van AIS
Ook in het seizoen 2020-2021 zullen wij weer met het Arbitrage Informatie Systeem gaan werken. Verenigingen, teams en scheidsrechters zullen hierover in het nieuwe seizoen meer informatie ontvangen.

Wil je meer weten over AIS? Kijk dan hier.

Heb je vragen? Neem dan contact op via offical@handbal.nl