Memo Financiële Commissie NHV

Memo Financiële Commissie NHV

Aan: de leden van het Nederlands Handbal Verbond
Betreft: Begroting 2020/2021
Van: Financiële Commissie
Datum: 25 juni 2020

Beste leden,

Via deze weg informeert de Financiële Commissie u over de Begroting 2020-2021 van het Nederlands Handbal Verbond.

In verband met de Corona crisis heeft het Bestuur van het Nederlands Handbal Verbond (verder: NHV) besloten de Bondsvergadering van juni uit te stellen tot 3 oktober a.s. In de juni vergadering wordt normaliter de begroting van het komende financiële jaar goedgekeurd. Het normale proces bevat tevens een advies over de begroting aan de Bondsvergadering door de Financiële Commissie. Dit in de functie van de Financiële Commissie als vertegenwoordiger van en
benoemd door de Bondsvergadering.

Aangezien nu geen Bondsvergadering is gehouden, heeft geen goedkeuring van de begroting door de Bondsvergadering kunnen plaatsvinden. Het is echter noodzakelijk dat het NHV over een begroting beschikt met de start van het nieuwe financiële jaar per 1 juli 2020 zodat geplande activiteiten op basis van een begroting kunnen worden uitgevoerd.

Zoals ook in voorgaande jaren heeft de Financiële Commissie, namens de Bondsvergadering, de begroting 2020-2021 in detail beoordeeld. De Financiële Commissie heeft over deze begroting een positief advies uitgebracht aan het Bondsbestuur.

Presentatie van de begroting, inclusief de daarbij behorende toelichting zal door het bestuur plaatsvinden in de Bondsvergadering van 3 oktober a.s. Ook de Financiële Commissie zal tijdens deze Bondsvergadering een toelichting over haar advies verstrekken.

Een belangrijk element voor de verenigingen betreft de Contributies, onder te verdelen in:
– contributies per individueel lid, en
– teambijdragen.

Deze stijgen in het seizoen 2020-2021 met 2,7% per lid ten opzichte van het seizoen 2019-2020. De verhoging is in lijn met de CBS index, en iets boven voorgaande jaren (laatste 7 jaar: gemiddeld 2.2%). Conform voorgaande jaren is de verhoging volledig verwerkt in de teambijdragen.

Naast de punten besproken in de notitie aan het Bestuur (dd. 26 juni 2020), zijn voorts onder meer de volgende zaken besproken met de Penningmeester en de manager Bedrijfsvoering:
1) Verwacht resultaat 2019-2020
2) WK Dames 2025
3) Benoeming accountant
De FC heeft ingestemd om de benoeming van de extern accountant (Audit Oost) met één jaar te verlengen. Het uitzetten van een tender voor de audit was gepland, maar door de Corona crisis helaas niet mogelijk gebleken.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot slot wensen wij alle leden van het NHV een zeer fijne zomervakantie toe in vooral een goede gezondheid.

Met sportieve groeten,

De Financiële Commissie
Joost Grundeken (Voorzitter)
Laurens van Kessel
Eefje Groenendaal
Rachelle Philipsen (kandidaat lid)