Algemene Ledenvergadering (ALV) ONLINE maandag 26 oktober 2020

Algemene Ledenvergadering (ALV) ONLINE maandag 26 oktober 2020

Zoals bekend heeft het bestuur van het Nederlands Handbal Verbond de nieuwe datum voor een ONLINE ALV vastgesteld op maandag 26 oktober, aanvang 19:30 uur. 

Afgelopen dinsdag heeft de regering Nederland in gedeeltelijke lockdown gezet. Ook onze handbalsport heeft hierdoor een andere wending gekregen. Onzekere tijden voor iedereen.

Laten we elkaar vooral helpen waar mogelijk is. Bel of vraag onze steun. Onze clusterbegeleiders hebben inmiddels contact met jullie gehad of gaan dat de komende weken doen.

De agenda met de daarbij behorende onderliggende stukken staan gepubliceerd op onze website: https://www.handbal.nl/bondsvergadering/

Voor het eerst in de geschiedenis binnen het NHV een digitale ALV. Een uitdaging voor een ieder maar tegelijkertijd een mogelijkheid voor alle verenigingen om op eenvoudige wijze mee te praten en hun stem te laten horen.

Hier vindt u de stappen die u dient te zetten om deel te nemen aan deze online bijeenkomst.

  • Stemgerechtigden dienen zich in te schrijven via SPORTLINK*. Tevens dient u zich ook aan te melden via bestuur@handbal.nl met in de mail vermeld: naam, vereniging, telefoonnummer en e-mail adres**.
  • Personen die niet stemgerechtigd zijn en wel willen deelnemen, dienen zich alleen via i.kwint@handbal.nl te registreren. Ook van deze personen ontvangen wij graag de naam, vereniging, telefoonnummer en e-mail adres**.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail.
  • Op vrijdag 23 oktober ontvangt u via Online.ALV.nl een mail. Onderaan deze mail bevindt zich een groene knop. U klikt op de groene knop en de rest wijst zich vanzelf. Houd voor de zekerheid uw spammail in de gaten!

Let op! Aanmelden voor de online vergadering kan t/m donderdag 22 oktober 2020.

Mocht u al vragen hebben, verzoeken wij u vriendelijk deze alvast op papier te zetten en door te mailen naar bestuur@handbal.nl zodat het bestuur alvast in de gelegenheid kan worden gesteld om een antwoord voor te bereiden. Dit zorgt ervoor dat de vergadering niet te veel belast wordt. Op alle vragen (van te voren of digitaal gesteld) wordt een antwoord gegeven tijdens of na de vergadering.

Meld u snel aan zodat ook uw vereniging een stem kan uitbrengen en kan mee discussiëren op strategische beslissingen die genomen worden.

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen en ondanks de corona uitdagingen samen met ons een blik op de toekomst te richten. Deelnemen kan alleen door middel van registratie!

Bondsbestuur Nederlands Handbal Verbond

* Dit is nodig om tijdens de vergadering te kunnen stemmen. Staat er niemand van de vereniging geregistreerd in Sportlink dan betekent dit geen recht op stemmen!

**Wij vragen deze gegevens i.v.m. het versturen van een mail om zo deel te kunnen nemen aan de online ALV vergadering. Na de vergadering worden alle persoonsgegevens verwijderd!