Enquête Beach Handball in Nederland

Enquête Beach Handball in Nederland

Het Nederlands Handbal Verbond wil graag inzicht krijgen over de huidige status van Beach Handball in Nederland. Dit betekent concreet dat we willen horen hoe men denkt over Beach Handball, zelfs wanneer zij dit niet (kunnen) spelen of aanbieden. Wij wensen de input te krijgen van verschillende doelgroepen (bestuursleden, leden, scheidsrechters, ouders), zodat we een volledig mogelijk beeld kunnen krijgen.

Daarom nodigen wij jou graag uit om de enquête in te vullen. Dit zal maximaal 10 minuten van jouw tijd innemen.

De input vanuit de enquête zullen wij daarnaast gebruiken voor het opstellen van het Masterplan Beach Handball, welke in de ALV in het seizoensplan 2020-2021 is benoemd. Wij hopen van harte op jouw medewerking.