BENE-League mikt op een ingekorte competitie of een Final Four

BENE-League mikt op een ingekorte competitie of een Final Four

De BENE-League organisatie ziet, na overleg met de Belgische en Nederlandse clubs en omwille van de huidige gezondheidscrisis, af van een normaal verloop van de grensoverschrijdende competitie. De BENE-League organisatie hoopt om ofwel een ingekorte competitie vanaf half mei tot eind juni te kunnen organiseren ofwel een Final Four. Half maart 2021 wordt hieromtrent een definitieve beslissing genomen.

De gezondheidscrisis, de genomen maatregelen en de manier waarop de politici daarmee omgaan zijn in elk land anders. Het vergemakkelijkt de organisatie van de grensoverschrijdende competitie allerminst. “Wij hebben, via het BENE-League platform, online overlegd met de deelnemende clubs aan de BENE-League”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de Raad van Toezicht. “De elf deelnemers hebben geadviseerd dat zowel in België als in Nederland moet worden gestart met hun eigen nationale competities, in welke vorm dan ook. Gezien de omstandigheden nemen wij dit advies over maar tegelijkertijd willen wij de BENE-League niet zomaar opgeven.”

De BENE-League organisatie heeft twee pistes uitgewerkt die enig perspectief bieden aan de clubs. “De eerste mogelijkheid is om vanaf half mei tot eind juni een ingekorte competitie onder strikte voorwaarden te organiseren. Een tweede optie is om alleen een Final Four te spelen met de eerste twee ploegen uit elke nationale competitie.” aldus Gesinus Huistra, manager van de BENE-League.

Op 15 maart 2021 wordt de toestand van de gezondheidscrisis geëvalueerd en wordt beslist of de BENE-League daadwerkelijk een vervolg krijgt en in welke vorm dat dan zal zijn.