Webinar Sociale Veiligheid op 4 maart

Webinar Sociale Veiligheid op 4 maart

Op donderdag 4 maart om 19:00 uur organiseert het NHV een webinar over sociale veiligheid. 

Kijk het webinar hier terug!

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw vereniging? Hoe zeker ben je hiervan?

Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kan je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het aanvragen van een VOG kan gratis, maar dan moet de club over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken. Wil je hier meer over weten of heb je hier hulp bij nodig, neem dan nu deel aan het interactieve webinar Sociale Veiligheid! De kans dat de leden bij je vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de verenigingen, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.

Dit webinar is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen, die beleid sociale veiligheid willen opzetten of aanscherpen. Sluit jij ook aan? Meld je via onderstaand formulier aan!

Kijk het webinar hier terug!