Geslaagd webinar OldStars walking handball

Geslaagd webinar OldStars walking handball

Op 22 februari heeft het NHV in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds een webinar over OldStars walking handball georganiseerd. Het webinar is hier terug te kijken.

Er waren ruim 70 deelnemers, bestaande uit geïnteresseerde verenigingen en andere sportorganisaties. Het NHV kijkt terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!

Marieke Kalverda, medewerker handbalstimulering heeft verteld over OldStars walking handball; een laagdrempelige vorm van handbal die gericht is op ouderen zodat zij de sport kunnen blijven uitoefenen. Meer informatie over OldStars walking handball is hier terug te vinden.

De belangrijkste kernpunten van OldStars walking handball zijn; ontmoeten, meedoen & bewegen en zelfredzaamheid. Aansluitend aan het verhaal van Marieke deelde haar moeder, Johanneke Kalverda, haar ervaring met OldStars walking handball. In haar verhaal kwam ook naar voren hoe zij zelf met een groep in Heemskerk aan de slag is gegaan. Ook zij heeft ondersteuning gekregen vanuit het Ouderenfonds. Koen de Jong legt uit hoe de samenwerking eruit kan zien en hoe het ouderfonds kan ondersteunen bij het opstarten van OldStars walking handball.

De deelnemers zijn vervolgens in groepen aan de slag gegaan met de vraag:
Maak samen een aanvalsplan om OldStars walking handball op te starten. Laat daarin de volgende elementen terug komen:

  • Welke partijen haak je aan?
  • Randvoorwaarden

Veel partijen kunnen betrokken zijn, naast NHV en Ouderenfonds: vereniging, oud leden, ouders van leden, Gemeenten, buurtsportcoaches, buurtverenigingen, fysiotherapeuten, lokale pers enzovoort. Hieruit kwamen mooie ideeën en werd er ook gekeken naar verschillende mogelijkheden. Is de sporthal vrij in de ochtend? Kunnen we buiten iets organiseren? Hoe kunnen we samenwerken met lokale partners?

Oplossingen werden geboden zoals: zoek een gymzaal in de avond, werk samen met andere sportverenigingen en zoek contact met organisaties waar de doelgroep zich bevindt.

Wil jij meer informatie of OldStars walking handball opstarten op jouw vereniging? Stuur dan een mail naar walkinghandball@handbal.nl dan helpen wij je verder!