Voorlichtingsbijeenkomst compensatieregelingen

Voorlichtingsbijeenkomst compensatieregelingen

Helaas heeft onze regering aangekondigd dat handballen voorlopig nog niet toegestaan is. Bij sommige handbalverenigingen leidt dat tot financiële schade.

Op dinsdag 16 maart is tijdens een digitale meeting, waar ongeveer 75 handbalverenigingen aan hebben deelgenomen, gesproken over de mogelijkheden die handbalverenigingen hebben om compensatie te krijgen voor de financiële schade die ze oplopen als gevolg van het niet kunnen handballen. Vanuit het NHV is uitleg gegeven over:

  • De NOW regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid);
  • De TVS regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties);
  • De TVL regeling (tegemoetkoming vaste lasten);
  • De TASO regeling (tegemoetkoming amateur sport organisatie).

Veel vragen zijn ter plaatse beantwoord maar er waren ook vragen die nagezocht moesten worden.

Via deze link kunt u de presentatie terugkijken.

Via deze link kunt u de vraag en antwoordsheet openen.

Vooral de TASO regeling biedt ook mogelijkheden voor  handbalverenigingen zonder eigen accommodatie en kan ervoor zorgen dat verenigingen deels gecompenseerd worden voor hun lasten waaronder de bondsafdrachten.

Bij vragen kunnen verenigingen altijd contact opnemen met de administratie op het bondsbureau via nummer: 026-7071428