Niet vergeten: WBTR regelen!

Niet vergeten: WBTR regelen!

Op 1 juli 2021 moeten alle besturen van verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van de taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van de besturen volgt op wantoestanden bij bijvoorbeeld grote scholengemeenschappen en woningcorporaties.

Veel van de in de WBTR genoemde regels zijn eigenlijk nu al gangbaar bij de meeste (verenigings)besturen, Een en ander dient goed vastgelegd te worden voor de ingangsdatum van de wet, zijnde 1 juli 2021.

Enkele punten die in de WBTR zijn opgenomen zijn tegenstrijdige belangen en de ontstentenis- en beletregeling. De WBTR kan ertoe leiden dat bij verenigingen de statuten aangepast moeten worden. Dit is overigens niet verplicht om voor 1 juli a.s. al te doen, maar moet uiterlijk op 30 juni 2026.

Als handbalvereniging kunt u op het internet veel informatie vinden en zelf toetsen of en welke aanpassingen er nodig zijn binnen uw statuten.

U kunt ook met een gespecialiseerde partner het stappenplan doorlopen om te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn. Vanuit het NHV adviseren wij  één van de onderstaande partijen, om de WBTR bij jullie vereniging tijdig en goed in te regelen:

  1. Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) biedt via hun website o.a. overzichtelijke informatie, een stappenplan en een opgenomen webinar met alle ins en outs. Er is een aparte link bij het IVBB waarbij handbalverenigingen via het NHV 60% korting krijgen op het 1-jarig lidmaatschap: https://wbtr.nl/partner/nederlands-handbal-verbond/
  2. De Service Organisatie Nederland Sport biedt, i.s.m. de Stichting Vereniging & Recht:
  • een webinar welke hier terug te zien is
  • een pdf van de gebruikte presentatie van de webinar
  • een overzicht met gestelde vragen en de antwoorden hierop

Mochten er n.a.v. bovenstaande informatie nog vragen zijn, neem dan even contact op Gerard van Uem via financien@handbal.nl of 06-82579477.