Jouw idee is geld waard!

Jouw idee is geld waard!

Een waardevol idee of succesvolle actie?
Meld dit om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs!

Het NHV reikt elk jaar tijdens de bondsvergadering prijzen uit aan waardevolle personen of aan goede vernieuwende ideeën. De bedragen komen uit een bijzonder fonds dat aan het NHV is toebedeeld bij de opheffing van de NKS. Er worden 2 prijzen uitgereikt:

De Marius Buiting Innovatieprijs en de Ton Loeffen Waarderingsprijs.

Beiden hadden grote waarde voor de handbalsport binnen de NKS. Ton Loeffen is helaas overleden. Wij zijn er als NHV trots op dat zijn naam blijft voortleven in de Waarderingsprijs.

De Marius Buiting Innovatieprijs kent een waarde van maximaal € 5.000,00 en is gericht op toekomstige vernieuwende initiatieven projecten die duurzaam bijdragen aan de handbalsport, specifiek gericht op de breedtesport jeugdhandbal. Het toegekende bedrag kan ingezet worden om het initiatief gerealiseerd te krijgen.

De Ton Loeffen Waarderingsprijs kent een waarde van maximaal € 2.000,00 en is gericht op initiatieven of projecten die reeds zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn of aan een persoon die zich bijzonder ingezet heeft voor het initiatief of project, gericht op jeugdhandbal in de breedtesport.

Voor beide prijzen zal de onafhankelijke jury niet alleen kijken naar het lokale belang, ook naar een regionale of landelijke uitstraling. Uiteraard dienen de personen die voorgedragen worden lid te zijn van het NHV. Het aanmelden voor zowel de Marius Buiting Innovatieprijs als de Ton Loeffen Waarderingsprijs kan alleen met een daarvoor bestemd formulier. Eenzelfde organisatie of persoon kan voor een initiatief één voordracht indienen.

Vereniging voordragen voor Marius Buiting Innovatieprijs?
Gebruik formulier dit formulier

Persoon voordragen voor Marius Buiting Innovatieprijs?
Gebruik formulier dit formulier

Vereniging voordragen voor Ton Loeffen Waarderingsprijs?
Gebruik formulier dit formulier

Persoon voordragen Ton Loeffen Waarderingsprijs?
Gebruik formulier dit formulier

Tot en met uiterlijk 10 mei 2021 kunnen voordrachten worden ingediend, uitsluitend met bovenstaande formulieren

Wij zullen de prijswinnaars en vertegenwoordiging van de vereniging persoonlijk uitnodigen om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking die tijdens de ALV zal plaatsvinden. (Datum en locatie ALV volgen z.s.m.)