Compensatieregeling TASO open voor handbalverenigingen van 17 mei tot 11 juli 2021

Compensatieregeling TASO open voor handbalverenigingen van 17 mei tot 11 juli 2021

Op 17 mei is de TASO regeling weer open gezet. Deze regeling richt zich op (gedeeltelijke) compensatie van kosten van amateur sportverenigingen vanwege de Coronabeperkingen. Veel handbalverenigingen hebben al eerder van deze regeling gebruik gemaakt en een groot gedeelte van hun kosten gecompenseerd gekregen. Het gaat daarbij om: doorlopende loonkosten, doorlopende kosten sportaccommodatie,  verlies kantine inkomsten en betaalde bondskosten. Bij handbalverenigingen zonder eigen accommodatie beperkt de compensatie zich veelal tot de bondsafdrachten zoals contributie, teambijdragen, scheidsrechters bijdragen en collectieve verzekeringen. Posten die de moeite waard zijn om gecompenseerd te krijgen.

De drempel om voor compensatie in aanmerking te komen, is verlaagd waardoor de regeling voor veel meer handbalverenigingen bereikbaar is.

Maak hier gebruik van!

Het bondsbureau is altijd bereid om u te helpen met het invullen: 026-7071428 of financien@handbal.nl

Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de regeling. 

Klik hier voor meer informatie vanuit NOC*NSF over de regeling.