Week van diversiteit en inclusie binnen de handbalsport

Week van diversiteit en inclusie binnen de handbalsport

                                                                                                                                                     

 

 


Onderzoek LHBTI+ acceptatie in de handbalsport
Begin 2021 heeft Sjors Röttger directeur NHV, samen met 25 andere sportbonden het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee spreken wij de intentie uit om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie binnen het handbal. Het NHV is om die reden eerder dit jaar een samenwerking gestart met de Alliantie Gelijkspelen 4.0 om samen de acceptatie van LHBTI+ personen binnen het handbal te bevorderen. Het NHV heeft gekozen voor een gedegen aanpak. Eerst een onderzoek onder de belangrijkste doelgroep: onze leden, om een duidelijk beeld te krijgen van behoeften en uitdagingen voor een meer inclusieve handbalsport. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat handbal goed scoort op LHBTI+ acceptatie, maar dat er ook veel draagvlak is om dit gericht verder te verbeteren. Daarbij laten de uitkomsten zien dat het goed is om specifieke aandacht te hebben voor de rol van trainers en het vergroten van hun handelingsbekwaamheid, het ondersteunen van besturen bij inclusiebeleid / richtlijnen en het vergroten van de LHBTI+ acceptatie bij jongensteams / mannenteams. Ook benadrukken de respondenten het belang om gedurende het hele seizoen op een positieve wijze aandacht te besteden aan LHBTI+ acceptatie. De uitkomsten vormen de basis voor een specifieke aanpak waarin het NHV, samen met de Alliantie Gelijkspelen 4.0, in het seizoen 2021/2022 zich inzet voor een inclusieve en veilige handbalsport voor iedereen.

Download hier de factsheet van het hele onderzoek.

Coming Out Day 2021
Op maandag 11 oktober is het International Coming Out Day. In het weekend van 15-17 oktober is er in de sportwereld volop aandacht voor het thema Gelijkheid & Diversiteit. Een mooi voorbeeld om bij te dragen aan een inclusievere sport is de #AllTogetherChallenge. De #AllTogetherChallenge daagt sporters uit de handen ineen te slaan. Het lijkt normaal dat iedereen zichzelf kan zijn op het sportveld, maar dat is het nog lang niet! Kom in actie en draag de gave regenboogband het hele jaar door. Vele prof- en amateursporters in binnen- en buitenland gingen jou al voor. Alle verenigingen krijgen, in het kader van de All Together Challenge, van het NHV een regenboogband opgestuurd. Laat deze band rondgaan op de vereniging en laat de captain uit ieder team de band dragen!

Willen jullie meer regenboogbanden? Bestel deze, en andere attributen, dan nu op www.deregenboogband.nl

Doe de inclusiecheck 
Wat zijn de mogelijkheden en/of belemmeringen binnen jouw vereniging? Doe de inclusiecheck op https://www.weeswelkomindesport.nl/ om erachter te komen hoe jouw vereniging ervoor staat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt binnen onze handbalsport, maar zeker ook daarbuiten.     

Wil jij meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan ook op https://www.handbal.nl/veilig-sportklimaat/ of neem contact op met h.van.es@handbal.nl.