Vraag een gratis VOG aan

Vraag een gratis VOG aan

Zijn de vrijwilligers van jouw vereniging al in het bezit van een VOG? Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag. Vrijwilligers op de club kunnen er gratis een aanvragen als jij je club hebt aangemeld voor de gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. Het is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op agressie,  intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.

Voordelen VOG

 • Meer zekerheid over (nieuwe) vrijwilligers
 • Draagt bij aan sociale veiligheid binnen de vereniging
 • Veilig gevoel voor leden, ouders en/of verzorgers
 • Signaal van de club: we vinden veiligheid belangrijk
 • Door de overheid erkend
 • Geen kosten aan verbonden

Als vereniging moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Regeling Gratis VOG.

Hoe vraag je de gratis VOG aan?

 1. Ga naar gratisvog.nl en meld je vereniging aan. Verwijs naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van jouw club. De kans op goedkeuring is groter als je twee van de drie goed hebt geregeld en de leden daarover hebt geïnformeerd.
 2. Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, beoordeelt de aanvraag. Als er informatie ontbreekt of er vragen zijn over de aanmelding, krijg je een verzoek om aanvullende informatie. Bij goedkeuring ontvang je een e-mail met de vervolgstappen.
 3. Vraag E-herkenning 2+ aan voor je club. Dit is een online identiteit voor je vereniging, die je nodig hebt om de gratis VOG’s klaar te zetten.
 4. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.
 5. Daarna logt de vrijwilliger in met Digi-D, rondt de aanvraag af en geeft akkoord.
 6. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging check of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft.

Lees meer over de gratis VOG op de site van NOC*NSF