Tjark de Lange en Bernard Bullens benoemd tot Erelid NHV

Tjark de Lange en Bernard Bullens benoemd tot Erelid NHV

In de ALV van zaterdag 27 november zijn Tjark de Lange en Bernard Bullens benoemd tot Erelid van het NHV. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor het NHV en de handbalsport. Tjark de Lange is tien jaar voorzitter van het NHV geweest en had naast die rol ook veel aandacht voor topsport. Bernard Bullens was negen jaar lang secretaris en actief betrokken bij de BENE-League en Marketing & Communicatie.

Beide heren hebben de afgelopen jaren heel veel betekend voor het NHV en zijn echte topvrijwilligers. Een hectische periode waarin de organisatie van het EK 2012 moest worden teruggegeven tekende de beginfase van de bestuursjaren. Vanuit daar hebben ze zich ingezet voor één NHV waarbij zij, samen met anderen, aan een financieel en sportief gezond NHV hebben gewerkt. Zij hebben bijgedragen om te komen tot het NHV waar we nu staan; een prachtige sportbond die financieel gezond is, geweldige verenigingen heeft en sportieve successen viert richting het WK 2025.

Het NHV wil Tjark en Bernard hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet!

      

Tjark de Lange (links) en Bernard Bullens (rechts) ontvangen hun erelidmaatschap.