Financiële overheidsregelingen: TASO en TVS geopend

Financiële overheidsregelingen: TASO en TVS geopend

De loketten voor de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) en de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) zijn vanaf 25 april geopend. Beide compensatieregelingen hebben betrekking op de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. Vanaf 25 april aanvragen worden ingediend via de websites voor de TASO en de TVS. Voor de TVS geldt dat 100% van de huur over de betreffende periode mag worden kwijtgescholden, dus ook de huur over uren waarop er eventueel wel sportgebruik heeft plaatsgevonden.

Voor beide regelingen geldt dat dit de laatste tranches zullen zijn. Het kabinet is inmiddels het steunpakket aan het afbouwen, de meeste regelingen zijn inmiddels gesloten. Als er geen nieuwe beperkende maatregelen komen, zullen de steunmaatregelen niet meer terugkeren.