Meer weten over Beach Handball? Meld je aan voor de thema avonden

Meer weten over Beach Handball? Meld je aan voor de thema avonden

Het Beach Handball leeft steeds meer in Nederland! Dit komt mede door de internationale successen van de Oranje Beach-Dames, Heren en junioren. Hierdoor zit ‘beach’ enorm in de lift. Toch zijn er nog altijd veel verenigingen en zelfs héle regio’s die niet of nauwelijks actief zijn binnen deze mooie variant van de handbalsport. Vaak is het een gebrek aan kennis en/of een geschikte accommodatie wat genoemd wordt als een van de grootste oorzaken. Het gevolg daarvan is dat er een gebrek aan animo is voor deze mooie sport. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. 

Om verenigingen enthousiaster te maken voor het Beach Handball organiseert het NHV Beach Handball informatiesessies. Daarin gaan we met elkaar in gesprek over de belemmeringen en wat het NHV daarin voor haar verenigingen zou kunnen betekenen. Onze insteek is om de verenigingen meer en intensievere begeleiding te bieden en daardoor ook meer kennis en ervaring over te brengen. 

Ook worden er regelmatig sparring sessies gehouden samen met de verenigingen ter verbetering van de Beach Handball Breedtesport Competitie. Daarnaast is het mogelijk om een actieve Beach Handball Dag te organiseren waarbij de informatiesessie en het beoefenen/uitproberen van de sport samen komen in één complete dag. 

Wil jouw vereniging ook kennismaken met Beach Handball? Meld je dan hier aan voor een van de thema avonden!