Reminder Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 25 juni 2022

Reminder Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 vindt de bondsvergadering van het NHV plaats. We starten om 15:00 uur tot ongeveer 17:00 uur. De vergadering wordt een hybride vergadering en vindt plaats in hotel Van der Valk in Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen). Dit betekent dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Daarnaast is de vergadering ook digitaal te volgen.

Alle belangstellenden kunnen zich aanmelden via bestuur@handbal.nl

Geef duidelijk hierbij aan of je fysiek aanwezig bent of de vergadering alleen digitaal bijwoont.

Naast je naam ontvangen wij ook graag een e-mailadres en je mobiele nummer in verband met het doorsturen van de link en het stemmen! Geef hierbij ook aan of je stemgerechtigd bent. Indien dit het geval is, word je vriendelijk verzocht hiervan melding te maken in Sportlink.

Één dag voor de vergadering ontvangen je een link om in te loggen.

De stukken van de ALV zijn hier te bekijken: