NHV start regionale werkgroepen voor scheidsrechters

NHV start regionale werkgroepen voor scheidsrechters

Het Nederlands Handbal Verbond merkt dat er in het land vraag is naar meer focus in de regio’s. Daarom zullen wij de komende periode werkgroepen gaan opzetten voor onze regionale officials. Met deze werkgroepen gaan wij samenwerken om het arbitragelandschap binnen de handbalsport verder te ontwikkelen. Hiermee richten wij ons op het opleiden en begeleiden van scheidsrechters en het ondersteunen van verenigingen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste handballers en scheidsrechters die een bijdrage willen leveren binnen deze werkgroepen.

Ontwikkelingen op het gebied van arbitrage
Het NHV heeft in het seizoensplan 2022-2023 arbitrage als speerpunt opgenomen. Gedurende het seizoen zal het Masterplan Arbitrage uitgevoerd worden. Het opzetten van werkgroepen in de verschillende regio’s die zich focussen op het gebied van arbitrage is één van de doelstellingen uit het Masterplan Arbitrage. In de huidige organisatiestructuur zijn er in de verschillende regio’s contactpersonen actief. Om arbitrage binnen het handbal verder te ontwikkelen en meer aandacht te kunnen geven aan de handbalscheidsrechters, is er meer mankracht nodig voor alle lopende en komende projecten. 

Daarnaast gaat het NHV zich het aankomende seizoen richten op het ondersteunen van verenigingen bij het opstellen van een arbitragebeleid. Op deze manier gaat het NHV samen met de verenigingen op alle niveaus meer scheidsrechters opleiden. De regionale werkgroepen gaan een bijdrage leveren om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Werkzaamheden van de werkgroepen
De regionale werkgroepen ondersteunen het bondsbureau bij meerdere taken die door de gehele werkgroep worden ingevuld. Bij de taken wordt er gefocust op het ondersteunen van verenigingen met betrekking tot het arbitragebeleid. Ook helpen de leden het bondsbureau bij de indeling van scheidsrechters en PvB-beoordelaars. Daarnaast vindt er ondersteuning plaats van de verschillende scheidsrechters gedurende het opleidingstraject. Wij streven ernaar om samen met de werkgroepen door het gehele land regionale bijeenkomsten en scheidsrechtersopleidingen te organiseren. Hiermee kunnen we zowel de huidige scheidsrechters als de nieuwe scheidsrechters (bij)scholing aanbieden. 

Het land wordt verdeeld in acht regio’s: Noord-Holland Noord, Midden Nederland (Utrecht & Amsterdam), Zuid-Holland, Brabant & Zeeland, Limburg, Oost Nederland, Twente en Noord-Nederland. De werkgroepen zullen zowel voor de scheidsrechters binnen de wedstrijdsport als de breedtesport ondersteuning bieden.

Wil jij ook een bijdrage leveren?
Dennis Swart is één van de scheidsrechters die heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren in de regio. Hij zegt hierover: “Ik ben al tien jaar als scheidsrechter bij de handbalsport betrokken en heb er veel zin in om met de arbitrage aan de slag te gaan. Door het vrijwilligerswerk binnen de werkgroep kan ik een positieve bijdrage leveren aan de mooiste sport van Nederland! Daarnaast is het voor mij persoonlijk een mooie kans om mijzelf verder te ontwikkelen op het gebied van organisatorische- en communicatieve vaardigheden, en op beleidsmatig vlak.” 

Heb jij interesse om een bijdrage te leveren aan deze werkgroepen? Bekijk hier de vacature.