Internationaal onderzoek onder scheidsrechters door NOC*NSF

Internationaal onderzoek onder scheidsrechters door NOC*NSF

Het NHV neemt al een aantal jaren deel aan de arbitragemonitor die in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden bij officials wordt afgenomen. In juni is deze tevredenheidsmeting voor officials naar alle handbalscheidsrechters verstuurd. Als vervolg komt er een extra onderzoek waarin bepaalde onderwerpen worden aangekaart die onderzoek verdienen en een inzicht geven in de wereld van officials.

Een scheidsrechter doet veel ervaring op en betekent veel voor onze handbalsport. Omdat deze kennis enorm waardevol is om het vak verder te helpen willen we alle scheidsrechters vragen om mee te doen aan dit onderzoek door deze enquête in te vullen. Met deze internationale enquête willen we samen met NOC*NSF wereldwijd aandacht vragen voor dit vak! Als scheidsrechter ben je daarin de sleutel, zonder jou kunnen we geen vraagstukken oplossen, innovatie toepassen of het sportplezier vergroten.

Wij hopen dat jij ons op weg helpt naar een leukere arbitragewereld!