Clusterbijeenkomsten om verenigingen te ondersteunen!

Clusterbijeenkomsten om verenigingen te ondersteunen!

Het NHV organiseert clusterbijeenkomsten om in contact te komen met de verenigingen. Het is een mooi moment waarop het bondskantoor en de vereniging met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast komen ook verenigingen uit dezelfde regio onderling met elkaar in contact. Er worden door het hele land heen 32 clusters georganiseerd met gemiddeld tien tot twaalf verenigingen per cluster. De bijeenkomsten worden tenminste twee keer per jaar begeleid door de negen medewerkers uit het team Verenigingsservice & Productontwikkeling. Sinds dit seizoen hebben de clusters een iets andere opzet

Luuk Heijlman, voorzitter van handbalvereniging Legmeervogels, was afgelopen oktober aanwezig bij een clusterbijeenkomst. Hij vertelt hoe hij het cluster ervaren heeft: ‘Ik vind de clusters heel erg leerzaam. Het is belangrijk dat je als verenigingen met elkaar deelt waar de kansen, problemen en oplossingen liggen. Je hebt allemaal te maken met dezelfde uitdagingen en daarom is het heel goed om informatie met elkaar te delen. Op het veld sta je tegenover elkaar maar tijdens een cluster zoek je naar de verbinding en probeer je elkaar te helpen waar mogelijk. We delen de de passie voor handbal en moeten het met elkaar doen.’

Tijdens een clusterbijeenkomst komen meerdere verenigingen uit dezelfde regio bij elkaar waarbij een medewerker van het NHV de avond begeleid. Dit kan de ene keer bij de ene vereniging zijn en de andere keer weer bij een andere vereniging. Door samen te komen en te praten over waar je tegenaan loopt kun je elkaar helpen. Luuk vertelt: ‘Wij hebben geen keeperstrainer en vinden dat erg jammer. Dit heb ik aangekaart in het cluster en één van de andere verenigingen gaf aan dat we mogelijk gebruik kunnen maken van hun keeperstrainer. Aan de andere kant hebben wij een ervaren scheidsrechter die cursussen geeft aan nieuwe scheidsrechters. Andere verenigingen hebben daar weer problemen mee en wilden leren van onze ervaring. Zo kunnen we elkaar helpen! Doordat de verenigingen bij elkaar in de buurt liggen, kan je onderling afspraken maken en worden de lijntjes korter. Het is belangrijk dat we elkaar kunnen blijven versterken. ‘ 

Stéphan Kuijpers, medewerker van het NHV en kartrekker als het gaat om de clusterbijeenkomsten, legt uit waarom de clusterbijeenkomsten belangrijk zijn. ‘Het is fijn om te horen dat de clusters goed zijn bevallen. Wij zetten ze graag in om te signaleren welke ondersteuning bij verenigingen nodig is. Wij nemen hierin als NHV zelf de regie of verenigingen pakken dit op. Dat kan per cluster verschillen. Immers zijn wij in onze rol als verenigingsondersteuners er vooral om de verenigingen zo optimaal mogelijk te kunnen helpen waar nodig. Een aantal clusters is in de afgelopen jaren heel zelfredzaam geworden. Zij bepalen zelf hun eigen agenda, onderhouden onderling contact en gaan samen al aan de slag met de uitdagingen. Dat is natuurlijk fantastisch en zelfs het meest ideale scenario, maar niet elk cluster is zo ver. Dat is ook één van de redenen dat we zijn gaan kijken hoe we de ondersteuning richting verenigingen kunnen verbeteren.’

De clusters leveren positieve enthousiaste reacties op en zorgen over het algemeen ook voor meer begrip. Stéphan vertelt: ‘De nieuwe opzet brengt ons ook weer nieuwe energie. We zijn veel meer bezig met het formuleren van de behoefte en de vraag achter de vraag. De behoeften bij verenigingen lijken soms eenvoudig. Zo kampen veel verenigingen bijvoorbeeld met vrijwilligerstekorten, maar niet overal heeft dit dezelfde oorzaak. Dit kan te maken hebben met cultuur, sfeer en symboliek, wat per vereniging weer kan verschillen. Het is dan ook altijd een enorme uitdaging om de behoefte goed te achterhalen, zodat we de juiste interventie kunnen inzetten vanuit ons als bondskantoor. Wanneer wij niet de kennis binnen het NHV hebben, dan schakelen we graag hulp van buiten af in: externe experts. Daarmee kunnen we de verenigingen veel beter ondersteunen dan voorheen én onderhouden we het voor ons belangrijke en constructieve contact met de “winkels” van de handbalsport.’

Benieuwd wat het NHV nog meer aanbiedt om verenigingen te ondersteunen? Bekijk het filmpje!
Heb je vragen? Neem dan contact via informatie@handbal.nl.