Sjors Röttger benoemd tot erelid tijdens Algemene Ledenvergadering

Sjors Röttger benoemd tot erelid tijdens Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 3 december vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Voorafgaand aan de ALV organiseerden medewerkers van het NHV workshops waar mensen zich voor konden inschrijven. Met veel enthousiasme werden de workshops gevolgd waarbij er ook ruimte was om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het programma bestond uit vier verschillende workshops gericht op ledenwerving, het organiseren van een ALV,  arbitrage en de positionering van handbal. 

Na de workshops was het tijd voor de ALV. De agenda en de besproken stukken vind je hier. Het NHV bedankt de verenigingen die aanwezig waren voor hun betrokkenheid en enthousiasme.

Sjors Röttger benoemd tot erelid
Tijdens de ALV werd Sjors Röttger benoemd tot erelid van het NHV. Sjors Röttger is al jaren betrokken bij de handbalsport en het NHV. Zowel als coach van de Nederlandse heren en dames teams en in verschillende rollen binnen het bondsbureau heeft Sjors zich op veel vlakken ingezet. Het NHV waardeert zijn betrokkenheid.

Het NHV wil Sjors bedanken voor al zijn inzet en feliciteren met het Erelidmaatschap!