Puzzelstukjes vallen op zijn plek voor Handbalschool Gelre

Puzzelstukjes vallen op zijn plek voor Handbalschool Gelre

Een sponsor die zich spontaan aandient. Dat klinkt als muziek in de oren. Het overkwam Handbalschool Gelre, maar het gebeurde niet zomaar!

In samenwerking met de provincie en het NHV schreef de handbalschool een meerjarenbeleidsplan. “We hebben onze technische zaken goed op orde. Kinderen gaan met plezier naar de trainingen. Hun enthousiasme werkt ook aanstekelijk op de ouders. De informatiebijeenkomsten die we voor hen organiseren worden goed bezocht. We vertellen ze daar wat we de kinderen willen leren en wat we doen voor het verenigingsleven”, vertelt Ferry van Leent, verantwoordelijk voor de ‘handbalzaken’ binnen Handbalschool Gelre.

Een van de ouders, Aldo Lufting, raakte zo enthousiast dat hij besloot de handbalschool een warm hart toe te dragen. Hij besloot een financiële investering te doen in het talentenprogramma waar ook zijn zoon aan deelneemt. Voor de directeur van Openpeople is de samenwerking met de Handbalschool Gelre een mooie manier om de ambities van de talenten in Gelderland te ondersteunen. Het bedrijf heeft een driejarige sponsorovereenkomst gesloten waarbij hun bedrijfslogo op de trainingspakken en wedstrijdshirts te zien is.

Aldo vertelt: “De liefde voor de handbalsport is bij mij ontstaan doordat mijn zoon al jaren op deze handbalschool zit. Tijdens een ouderbijeenkomst waar sponsoring aan bod kwam, ben ik gaan nadenken over de inzet hiervan. Ik zou alle verenigingen adviseren om bij elke oudermeeting het onderwerp sponsoring op de agenda te zetten om het bewustzijn van het belang van sponsoring te vergroten. Wij hopen dat deze sponsorovereenkomst een inspiratie is voor andere bedrijven om ook te investeren in de ontwikkeling van handbaltalenten.”

De handbalschool betrekt naast de ouders ook de omliggende clubs bij hun activiteiten. “De relatie met onze verenigingen is goed, omdat ze merken dat we niet alleen iets komen ‘halen’, maar ook iets ‘brengen’. We fungeren als kenniscentrum voor verenigingen. Twee keer per jaar organiseren wij een meeting. We wijzen ze o.a. op de producten die het NHV aanbiedt, zoals het scholenproject Gooi jij de bal door? en cursussen voor bestuurders. Ons doel is om mensen bij elkaar te brengen, samenwerkingsvormen te vinden en ze te laten zien waar ze gebruik van kunnen maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Ouders en verenigingen zijn bevlogen. “Dan vallen de puzzelstukjes samen. Ze zijn vinden het mooi wat we doen en daardoor komt er bereidheid om deel te nemen en een steuntje in de rug te geven. Het sponsorship met Openpeople is hierdoor eigenlijk heel organisch ontstaan.”

Vooraf zijn er wel duidelijke afspraken gemaakt over waar het geld aan wordt uitgegeven. In de overeenkomst met Openpeople is afgesproken dat een deel van het sponsorgeld wordt gereserveerd om alle talenten mee te kunnen laten doen aan uitjes en internationale toernooien. Ook als er bij ouders geen financiële ruimte is voor de benodigde ouderbijdrage. “We willen niet dat kinderen die talent hebben en ambitieus zijn beperkt worden door financiële middelen. Er is een potje gereserveerd met geld van de sponsor en de provincie”, licht Ferry toe.

Foto: Arthur van Leeuwen