Praat mee over het nieuwe lokale sportakkoord in jouw gemeente

Praat mee over het nieuwe lokale sportakkoord in jouw gemeente

Door als sportaanbieder actief mee te praten over het lokale sportakkoord, kun je invloed hebben op de lokale doelstellingen en de besteding van beschikbare middelen.

Op 1 april 2023 is het Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden per gemeente. Tot 30 juni heeft elke gemeente de tijd om het lokale sportakkoord te vernieuwen. Voor jou als sportclub is dit dus het juiste moment om mee te praten over de invulling van het sportbeleid binnen jouw gemeente.

Wat houdt een lokaal sportakkoord in?
Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s. Op sportakkoord.nl lees je meer over deze zes thema’s.

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Als sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.

Communicatie services en actuele informatie Sportakkoord II
Om sportclubs eenduidig te informeren over de mogelijkheden van Sportakkoord II zijn er diverse communicatiemiddelen ontworpen. Zo zijn er diverse services voor een inclusieve en positieve sportcultuur beschikbaar. Bijvoorbeeld trainen-coachen vanuit pedagogisch perspectief, aangepast sport hoe doe je dat, 4 inzichten over trainerschap en welkom op de club.

Op de landingspagina, sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je naast meer informatie ook antwoorden op veelgestelde vragen van sportbonden en sportclubs over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen.

Heb je nog vragen over het sportakkoord dan kan je deze bij jouw gemeente, gemeentelijke sportorganisatie of via s.kuijpers@handbal.nl stellen.