Reglementswijzigingen seizoen 2023/2024

Reglementswijzigingen seizoen 2023/2024

Spelers t/m 22 jaar kunnen vanaf het seizoen 2023/2024 onbeperkt meespelen bij alle seniorenteams van de eigen vereniging.
Het was tot nu toe als senior nooit mogelijk om binnen de eigen verenging, onbeperkt in een hoger seniorenteam mee te spelen. Wel als speler bij een andere vereniging (d.m.v. 2e speelrecht in het kader van talentontwikkeling) of als jeugdspeler.

Om verlies van teams/leden tegen te gaan, talentontwikkeling binnen de eigen vereniging mogelijk te maken en vereniging in staat te stellen ook de 2e seizoenshelft teams op de been te houden. Is er in de ALV van 10 juni besloten dat vanaf komend seizoen een seniorspeler in de leeftijd tot en met 22 jaar (peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar) onbeperkt mag meespelen bij alle seniorenteams van de eigen vereniging.

Wil je hierover meer informatie klik dan hier.

Mogelijkheden voor 2e speelrecht uitgebreid
Er zijn twee vormen van 2e speelrecht mogelijk namelijk: in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen en in het kader van talentontwikkeling. 

In het verleden was er in de regelgeving opgenomen dat alleen in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen specifiek echtscheidingen spelers tot en met de leeftijd van A – junior voor twee verenigingen en/of teams speelgerechtigd worden verklaard. De leeftijd van A – junior is gewijzigd zodat dit nu voor iedereen mogelijk is. Ook is de specificatie van echtscheidingen weggehaald. Waardoor deze regel bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor studenten, recreanten of het op de been houden van seniorenteams. Het is immers een maatschappelijke ontwikkeling dat steeds minder mensen kiezen voor een teamsport en dus teams lastiger te vormen en te behouden zijn.

Ook is de maximale leeftijd voor 2e speelrecht in het kader van talentontwikkeling verhoogd naar t/m 22 jaar. Daarbij is het vanaf komend seizoen ook mogelijk deze vorm van 2e speelrecht aan te vragen van 15 december t/m 31 december i.p.v. alleen voor 1 september.

Wil je over beide vormen en de wijzigingen van het 2e speelrecht meer informatie klik dan hier.