Projectplannen arbitrage helpen verenigingen en het NHV

Projectplannen arbitrage helpen verenigingen en het NHV

Omdat we er als NHV van overtuigd zijn dat we samen verder komen dan alleen, willen we meer verbinding gaan creëren tussen het bondsbureau en de verenigingen. Hiermee versterken we onze handbalinfrastructuur en hebben we een gezonde voedingsbodem om onze gezamenlijke doelen te behalen.

Het NHV heeft als doel gesteld om alle handbalwedstrijden te voorzien van scheidsrechters die opgeleid zijn voor het betreffende niveau en die begeleid zijn bij hun ontwikkeling naar de toppen van hun kunnen. Vanuit het Masterplan Arbitrage heeft het NHV meerdere projecten opgezet om het scheidsrechterskorps te ondersteunen. Het bondsbureau wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers die actief zijn in verschillende werkgroepen. Een volgende stap is om ook verenigingen actiever te betrekken bij arbitrageprojecten die de handbalsport versterken.

Ambitie: Verenigingen ondersteunen het NHV binnen het Masterplan Arbitrage om de kwaliteit van scheidsrechters in de handbalsport te verhogen.

Waarom gaat het NHV dit mogelijk maken?
Vanuit verschillende verenigingen zijn initiatieven kenbaar gemaakt om het NHV te ondersteunen bij het Masterplan Arbitrage. De handbalwereld zijn we samen en daarom wil het NHV deze ideeën gaan omarmen. Door samen op te trekken kunnen we meer draagvlak creëren en op een professionele manier te werk gaan.

Hoe kan een vereniging een bijdrage leveren?
Verenigingen kunnen een projectplan inleveren bij de medewerkers arbitrage van het bondsbureau. In het projectplan staat beschreven via welk initiatief de vereniging een bijdrage wil leveren aan het Masterplan Arbitrage en de daarin gestelde doelstellingen.

Vanuit het NHV worden er een aantal eisen gesteld waaraan het projectplan dient te voldoen:

 • Het project is club overstijgend en wordt daarmee regionaal uitgezet.
 • Het project is toegankelijk voor alle scheidsrechters, onafhankelijk van het niveau waarop zij actief zijn binnen de handbalsport.
 • Het project is aanvullend op de opleidingen die een scheidsrechter bij het NHV dient te volgen om actief te zijn in de handbalsport.
 • Er worden SMART-doelstellingen geformuleerd die tussentijds met het NHV worden geëvalueerd.
 • Het project wordt financieel gedragen door de vereniging. Een bijdrage van het NHV is hierin niet mogelijk, maar de organiserende vereniging kan wel iets terug verdienen, zie laatste topic in het artikel. 

Wat dient opgenomen te worden in het projectplan?
Er worden door de vereniging een aantal zaken opgenomen in het projectplan:

 • Wat is de ambitie van het projectplan en welke SMART-doelstellingen zijn hieraan verbonden?
 • Welke activiteiten zijn onderdeel van het projectplan? Wat gaat de vereniging gedurende het project doen?
 • Welk tijdspad wordt gedurende het project gevolgd?
 • Welke financiën zijn aan het projectplan verbonden?
 • Hoe wordt de organisatie van het projectplan vormgegeven? Wie spelen er een rol bij de uitvoering van het projectplan?

Daarnaast wordt er vanuit de vereniging één contactpersoon aangesteld die in contact staat met de medewerkers arbitrage.

Welke stappen dient een vereniging te volgen?
Wanneer een vereniging een bijdrage wilt leveren, dient zij onderstaande stappen te volgen:

 1. Een vereniging dient een projectplan in bij de medewerkers arbitrage van het bondsbureau via official@handbal.nl.

 2. De medewerkers arbitrage beoordelen het ingeleverde projectplan aan de hand van de gestelde eisen. Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk: 
  a. Het plan wordt goedgekeurd door de medewerkers arbitrage, ga naar stap 3.
  b. Het plan dient aangepast te worden aan de gestelde eisen. De vereniging ontvangt feedback, waarna zij een nieuw projectplan kunnen indienen. Stap 2 wordt opnieuw gevolgd.

 3. De medewerkers arbitrage leggen het projectplan van de vereniging voor aan de Klankbord Arbitrage. De vereniging wordt hierover geïnformeerd. Er zijn een aantal uitkomsten mogelijk:
  a. Het plan wordt goedgekeurd door de Klankbord Arbitrage, ga naar stap 4.
  b. Het plan dient aangepast te worden aan de gestelde eisen. De vereniging ontvangt feedback, waarna zij een nieuw projectplan kunnen indienen. Afhankelijk van de feedback wordt bepaald of stap 2 en/of 3 opnieuw gevolgd dienen te worden.

 4. De vereniging wordt op de hoogte gebracht dat het projectplan is goedgekeurd en uitgevoerd kan worden. In overleg wordt het eerste evaluatiemoment tussen de vereniging en de medewerkers arbitrage ingepland.

Een projectplan kan ingediend worden voor de duur van één seizoen. Wanneer het project na een seizoen succesvol blijkt te zijn kan deze voortgezet gaan worden. Na de evaluatie dient het projectplan opnieuw ingediend te worden ter beoordeling.

De deadline voor het indienen van een projectplan voor het seizoen 2023-2024 is 15 oktober 2023.

Wat krijgt de vereniging hiervoor terug?
Een vereniging die door middel van een project een bijdrage levert aan het Masterplan Arbitrage wordt hier voor beloond via de leveringsplicht waar zij aan dienen te voldoen. De maximale vrijstelling bedraagt de leveringsplicht van drie teams. De vrijstelling wordt bepaald aan de hand van het projectplan.

Vrijstelling van de leveringsplicht voor één team:

 • Het project bestaat uit 2 tot 5 dagdelen.
 • Het project heeft minimaal 15 deelnemers.
 • Het project heeft een budget tot €1.000.

Vrijstelling van de leveringsplicht voor twee teams:

 • Het project bestaat uit 5 tot 10 dagdelen.
 • Het project heeft minimaal 30 deelnemers.
 • Het project heeft een budget tot €2.500.

Vrijstelling van de leveringsplicht voor drie teams:

 • Het project bestaat uit meer dan 10 dagdelen.
 • Het project heeft minimaal 40 deelnemers.
 • Het project heeft een budget van boven de dan €2.500.

Bent u benieuwd naar de volledige plannen? Klik dan hier.