Project beloningssysteem extra bondsscheidsrechters

Project beloningssysteem extra bondsscheidsrechters

Het NHV heeft als doel gesteld om alle handbalwedstrijden te voorzien van scheidsrechters die opgeleid zijn voor het betreffende niveau en die begeleid zijn bij hun ontwikkeling naar de toppen van hun kunnen. Het afgelopen seizoen heeft het NHV vanuit het Masterplan Arbitrage ingezet op meer verenigingsondersteuning, waarmee verenigingen handvatten zijn geboden om een eigen arbitragebeleid binnen de vereniging vorm te geven. Vanuit de verenigingen komen er veel positieve geluiden dat zij hiermee aan de slag zijn gegaan.

Ambitie: Verenigingen met een goed arbitragebeleid belonen voor de inzet die zij leveren om alle wedstrijden in de wedstrijdsport te voorzien van een bondsscheidsrechter.

Waarom gaat het NHV verenigingen belonen?
Er zijn verenigingen die al jaren een goed arbitragebeleid binnen de vereniging tot uitvoering brengen. Zij hebben daardoor al meerdere jaren voldoende scheidsrechters beschikbaar om aan de leveringsplicht te voldoen. Er zijn zelfs verenigingen die bovenop hun leveringsplicht extra bondsscheidsrechters leveren.

In het seizoen 2022-2023 zijn er door 40 verenigingen in totaal 55 extra bondsscheidsrechters geleverd. Deze bondsscheidsrechters zorgen er wekelijks voor dat het NHV, ondanks de grote tekorten in de leveringsplicht, nog steeds de mogelijkheid heeft om meer dan 99% van de wedstrijden in de wedstrijdsport te voorzien van een gekwalificeerde scheidsrechter.

Binnen het beleid van het NHV is er momenteel geen ruimte om verenigingen te belonen voor de bijdrage die zij aan de handbalinfrastructuur leveren. Wel wordt verenigingen die geen invulling kunnen geven aan de leveringsplicht al enkele jaren een sanctie opgelegd.

Welke beloning krijgt een vereniging?
Het geld dat het NHV door de sancties van de leveringsplicht binnen krijgt, wordt al enkele jaren geïnvesteerd in de uitvoering van het arbitragebeleid. Vanaf het seizoen 2023-2024 wil het NHV dit geld ook gaan inzetten voor het belonen van verenigingen. Het beloningssysteem wordt toegepast op verenigingen die extra bondsscheidsrechters leveren.

Per extra geleverde bondsscheidsrechter ontvangt een vereniging maximaal €300,-.
De beloning wordt aan het einde van het seizoen uitgekeerd. Wanneer het bedrag dat het NHV vanuit de opgelegde sancties ontvangt aan het einde van het seizoen niet toereikend blijkt te zijn voor de maximale beloning, zal het ontvangen sanctie geld evenredig worden verdeeld over de verenigingen die voor een beloning in aanmerking komen.

Aan welke voorwaarden moet een vereniging voldoen?
Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing op het beloningssysteem:

  • Een bondsscheidsrechter wordt geregistreerd via het daarvoor bestemde formulier op www.handbal.nl en wordt daarmee genoteerd in het overzicht van de leveringsplicht. Een bondsscheidsrechter in opleiding mag meetellen voor de leveringsplicht en daarmee ook voor het beloningssysteem, en;

  • De bondsscheidsrechter is lid van de vereniging waarvoor hij/zij meetelt voor de leveringsplicht, en;

  • De vereniging voldoet aan het begin van het seizoen aan de leveringsplicht (peildatum: 16 oktober 2023)*, en;

  • De bondsscheidsrechter heeft aan het einde van het seizoen minimaal 10 wedstrijden in de wedstrijdsport gefloten (peildatum: 30 juni 2024).

*Het kan voorkomen dat er uitzonderingen van toepassing zijn (bijv. langdurige blessures, instroom van cursisten o.i.d.). Uitzonderingen worden door het bondsbureau beoordeeld.

Bent u benieuwd naar de volledige plannen? Klik dan hier