Vacature bij de Tuchtcommissie NHV

Vacature bij de Tuchtcommissie NHV

Binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV) wordt de tuchtrechtspraak over de leden van het NHV uitgevoerd door de tuchtcolleges. Een tuchtzaak wordt in eerste instantie behandeld door de Tuchtcommissie. Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie staat vervolgens beroep open bij de Commissie van Beroep. De Tuchtcommissie is op zoek naar nieuwe leden.

Voorbeelden van tuchtzaken die beide tuchtcolleges behandelen zijn onder meer het beledigen van de scheidsrechter of een andere wedstrijdofficial, een grove overtreding tijdens een wedstrijd en andere incidenten tijdens en rondom wedstrijden waaronder staking van wedstrijden.

De Tuchtcommissie heeft één keer in de maand een zitting. De zittingen vinden plaats gedurende het handbalseizoen in de periode september tot en met juni op het Bondsbureau van het NHV in Arnhem (Papendal) of door middel van Microsoft Teams.

Leden van de Tuchtcommissie ontvangen een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van deze zittingen in Arnhem.

De Tuchtcommissie is op zoek naar een nieuw lid die voldoet aan het volgende profiel:

  • Affiniteit hebben met statuten en reglementen;
  • Kennis hebben van of interesse hebben in de handbalsport;
  • Juridische kennis en/of ervaring is een pré.

Gezien de werkzaamheden van de Tuchtcommissie en de uitdagingen waarvoor deze worden gesteld, behoort een stage van bijvoorbeeld een student met een juridische opleiding tot de mogelijkheden.
Geschikt bevonden kandidaat-leden worden door het Bondsbestuur voorgedragen tijdens de eerstvolgende Bondsvergadering. De benoeming van een kandidaat-lid is voor de duur van drie (3) jaar en kan maximaal twee keer worden verlengd.

Uw korte motivatiebrief en Curriculum Vitae kunt u digitaal zenden naar het e- mailadres: tuchtrecht@handbal.nl. Voor vragen over de vacature en/of de procedure kunt u contact opnemen met de Luc Pietersen, ambtelijk secretaris tuchtrecht, op telefoonnummer 06-81433649.