Informatie Algemene Ledenvergadering juni 2024

Informatie Algemene Ledenvergadering juni 2024

Beste handbalvrienden,

Zoals reeds eerder vermeld, vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats op donderdagavond 13 juni 2024 om 19.30 uur op Sportcentrum Papendal te Arnhem. Het is een hybride vergadering. Dit betekent dat je deel kunt nemen via MS teams of aanwezig bent in de zaal.

Alle belangstellenden kunnen zich aanmelden en registreren via bestuur@handbal.nl

Een vriendelijk verzoek om bij je aanmelding duidelijk je naam, vereniging, e-mailadres, wel/niet stemgerechtigd te vermelden. Daar tijdens de vergadering gestemd kan worden via een link welke per e-mail verzonden wordt, is het belangrijk dat je het e-mail adres vermeldt waarop je die avond ook op bereikbaar bent!

Dit geldt ook voor de mensen die in de zaal aanwezig zijn. Ook zij ontvangen die avond e-mails om te kunnen stemmen.

LET OP: Het is van belang dat je je als stemgerechtigde (bondsafgevaardigde) vooraf hebt geregistreerd in Sportlink. Dit kan tot uiterlijk 13 juni 2024 16.00 uur.

Is dit niet gebeurd dan kun je NIET stemmen.

Verdere informatie over de stukken volgt in de komende weken. Houd de website goed in de gaten!

Wij hopen je te mogen begroeten op Papendal of online!

Bondsbestuur en directie NHV