Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2024!

Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2024!

Beste handbalvrienden,

Zoals reeds eerder vermeld, vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats op donderdagavond 13 juni 2024 om 19.30 uur op Sportcentrum Papendal te Arnhem. Het is een hybride vergadering. Dit betekent dat je deel kunt nemen via MS-teams of aanwezig bent in de zaal.

Aanmelden
Alle belangstellenden kunnen zich aanmelden en registreren via bestuur@handbal.nl. Een vriendelijk verzoek om bij je aanmelding duidelijk je naam, vereniging, e-mailadres, wel/niet stemgerechtigd te vermelden. Daar tijdens de vergadering gestemd kan worden via een link welke per e-mail verzonden wordt, is het belangrijk dat je het e-mail adres vermeldt waarop je die avond ook op bereikbaar bent!

Dit geldt ook voor de mensen die in de zaal aanwezig zijn. Ook zij ontvangen die avond e-mails om te kunnen stemmen.

Stemgerechtigden registreren
LET OP: Het is van belang dat je je als stemgerechtigde (bondsafgevaardigde) vooraf hebt geregistreerd in Sportlink. Dit kan tot uiterlijk 13 juni 2024 16.00 uur. Is dit niet gebeurd dan kun je NIET stemmen.

Agenda en stukken
De agenda voor de ALV en overige stukken zijn hier te vinden. 

Wij hopen je te mogen begroeten op Papendal of online!

Bondsbestuur en directie NHV